-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Redis
Advisory ID   : NCSC-2021-0398
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-29477, CVE-2021-29478
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20210514
Toepassing   : Redis
Versie(s)    : < 6.0.13
         < 6.2.3
Platform(s)   : Fedora
         OpenSUSE

Update
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Redis. Zie "Mogelijke
  oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn twee kwetsbaarheden verholpen in Redis. Een kwaadwillende
  kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om een Denial-of-Service te
  veroorzaken of mogelijk willekeurige code uitvoeren met de rechten
  van de applicatie.

Mogelijke oplossingen
  Redis heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Voor meer informatie, zie:

  https://groups.google.com/g/redis-db/c/6GSWzTW0PR8/m/8FbdIEEoBAAJ

  Mitigerende maatregelen die genomen kunnen worden staan beschreven
  op de onderstaande pagina's:

  CVE-2021-29477:
  https://github.com/redis/redis/security/advisories
   /GHSA-vqxj-26vj-996g

  CVE-2021-29478:
  https://github.com/redis/redis/security/advisories
   /GHSA-qh52-crrg-44g3

  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 33. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /BPWBIZXA67JFIB63W2CNVVILCGIC2ME5/

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.2. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/archives/list
   /security-announce@lists.opensuse.org/thread
   /Z32YY6DUIFNGIYRC6JPVBZ2WTPYN5SOY/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYJ6AIuEs56R4sCd0AQqNjgv/X7CNxHRypRtwbw6X2t19E6yl3s/vly2y
hICk+leGfLGII97r32xbsjcn+lghIcQvrBNtEhzEV3dQyucE1FeHw7bMLMiVfLSd
yLiliv5QTqOiHfLuhXltLiRKXvwawzJNA7X2EuR/189R017W19EXNblh9dsqaskn
tGfZenYjiebiSjBec/T49+vL5pPDt3yYG9qjC+0i3nDVoAu4nQHVkpGhdDG9aeW1
KUHQAr3/AecwFYU9iYEOmklDYZNXiWsTUOJDZ+p/i1U9qNP4/3mx7Oqi6T3M8Z14
JW5Ojs/ABlv9b4JoZcBIEsC27dfVCPoN81D4WNOw2HhZRm42sKHW5WB05t68xCWV
fU6ioea08bfMtlp8kJd22Y/8kiDtw533pvbxPU1J0EJI83kR7PPA4f+Jse49rOPp
RZWBt7/8cCPwYgeUXu+E9I1/TcqrlN0//23OV6oAVz2kuB53q8sgRoXJ5+Z55Dyu
CyUXdKdWiCBsr1WYTzSctcMesvPfnr9P
=1WhG
-----END PGP SIGNATURE-----