-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Windows
Advisory ID   : NCSC-2021-0413
Versie     : 1.02
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2020-24587, CVE-2020-24588, CVE-2020-26144,
         CVE-2021-28455, CVE-2021-28465, CVE-2021-28476,
         CVE-2021-28479, CVE-2021-31165, CVE-2021-31166,
         CVE-2021-31167, CVE-2021-31168, CVE-2021-31169,
         CVE-2021-31170, CVE-2021-31182, CVE-2021-31184,
         CVE-2021-31185, CVE-2021-31186, CVE-2021-31187,
         CVE-2021-31188, CVE-2021-31190, CVE-2021-31191,
         CVE-2021-31192, CVE-2021-31193, CVE-2021-31194,
         CVE-2021-31205, CVE-2021-31208
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Manipulatie van gegevens
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20210601
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Microsoft Windows
         Microsoft Windows 10
         Microsoft Windows 7
         Microsoft Windows 8
         Microsoft Windows Server 2008
         Microsoft Windows Server 2012
         Microsoft Windows Server 2016
         Microsoft Windows Server 2019

Update
  Voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-28476 is
  Proof-of-Conceptcode verschenen. De inschaling van dit
  beveiligingsadvies blijft ongewijzigd HIGH/HIGH.

Beschrijving
  Microsoft verhelpt meerdere kwetsbaarheden in Windows.

  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om:
  * Een Denial-of-Service te veroorzaken,
  * Beveiligingsmaatregelen te omzeilen,
  * Willekeurige code uit te voeren,
  * Verhoogde rechten te verkrijgen,
  * Zich toegang te verschaffen tot gevoelige gegevens,
  * Zich voordoen als een andere gebruiker.

  De kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2021-31166 (CVSS 9.80) en
  CVE-2021-28476 (CVSS 9.90) zijn door Microsoft ingeschaald als
  "Critical".

  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-31166 bevindt zich in de HTTP
  Protocol Stack. Een kwaadwillende op afstand kan deze kwetsbaarheid
  misbruiken door speciaal geprepareerde pakketten naar de HTTP server
  te sturen om willekeurige code uit te voeren. Voor deze
  kwetsbaarheid is op 16-05-2021 Proof-of-Concept code verschenen. De
  Proof-of-Concept code toont aan dat het mogelijk is om een
  Denial-of-Service uit te voeren.

  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-28476 bevindt zich in Hyper-V
  waarbij een Hyper-V VM de Hyper-V host-kernel kan forceren om een
  willekeurige, potentieel ongeldig adres uit te lezen. De inhoud van
  het adres zal de Hyper-V VM niet bereiken. In de meeste gevallen zal
  dit leiden tot een Denial-of-Service van de Hyper-V host (bugcheck).
  Microsoft geeft aan dat het tevens mogelijk is om de beveiliging van
  de Hyper-V host te compromitteren door het uitlezen van het register
  van specifieke gekoppelde randapparaten.

  Hieronder staat een overzicht van de verschillende kwetsbaarheden
  beschreven per component en de impact:

  Jet Red and Access Connectivity:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-28455 | 8,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows RDP Client:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-31186 | 7,40 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows SMB:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-31205 | 4,30 | Omzeilen van beveiligingsmaatregel |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Bluetooth Driver:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-31182 | 7,10 | Voordoen als andere gebruiker    |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Container Isolation FS Filter Driver:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-31190 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Container Manager Service:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-31165 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2021-31167 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2021-31168 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2021-31169 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2021-31208 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  HTTP.sys:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-31166 | 9,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Role: Hyper-V:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-28476 | 9,90 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows SSDP Service:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-31193 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Windows IrDA:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-31184 | 5,50 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Wireless Networking:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2020-24588 | 6,50 | Voordoen als andere gebruiker    |
  | CVE-2020-24587 | 6,50 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  | CVE-2020-26144 | 6,50 | Voordoen als andere gebruiker    |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Projected File System FS Filter:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-31191 | 5,50 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows OLE:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-31194 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows WalletService:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-31187 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Desktop Bridge:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-31185 | 5,50 | Denial-of-Service          |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows CSC Service:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-28479 | 5,50 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Windows Codecs Library:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-31192 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2021-28465 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Graphics Component:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-31170 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2021-31188 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYLZCdeEs56R4sCd0AQoRkAwAhyvBXVTOUWvdYVeAI3Egup+gHBZ2EsKt
6LfTcU4LEWNLnZ+JuxYTNsq+GS11MXqgHHkDIToNw8MCIST0D31Z3dZIVxgr1Nq1
YORiN0zorMpcxW6TLRj/mH7TAOga6fWBgEYGxbu8N1HRKV1B08hoXU3Ettb/We6v
KmO1CorLpwdkeP4jnoaWub0L8sdsazGMzzHbqCzkpqi7T1rYSI5rj4vwIymqbghz
TjTbwgCJEMwxBwHSyuqE8TaztkeOTDf+62DZ76D4vDtNXx3st1/4ONEe1DrwTLJv
/M8to448ntsuPWhIVjPP/5VvqZv6r/+sU8ia3mfK64acAMxG+MR13RwQbSO6OR80
bE2D0M5UQ3CtpruPDlTUQQiLpvTr8KGu3cl2sNUp9lYAHkiMhpGSCwS7ykDrCt5k
4FYpHoxH0kmqGOBzGUjmT1TpmBJjvIbRywCFX709ddNadV4cHjUE/UpYls0qtXM3
nOZuyRMj5/co/7rpop86ZMYrsrSzMt1L
=tc0r
-----END PGP SIGNATURE-----