Kwetsbaarheden verholpen in Adobe Acrobat

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 14-05-2021 NCSC-2021-0415  
 
high
medium
Signed-PGP →  
14-05-2021
high
medium
NCSC-2021-0415 [1.01] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Omschrijving

Omschrijving

Adobe heeft beveiligingsupdates uitgebracht voor Adobe Acrobat Reader en Adobe Acrobat DC voor Windows en macOS. Deze updates verhelpen meerdere kritieke en belangrijke kwetsbaarheden. Succesvol misbruik kan leiden tot het uitvoeren van willekeurige code in de context van de huidige gebruiker, het verkrijgen van verhoogde rechten (CVE-2021-28550) en het verkrijgen van systeeminformatie.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Apple macOS
Microsoft Windows

Adobe Acrobat DC
Adobe Acrobat Reader

Oplossingen

Oplossingen

Adobe heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2021-21038, CVE-2021-21044, CVE-2021-21086, CVE-2021-28550, CVE-2021-28553, CVE-2021-28555, CVE-2021-28557, CVE-2021-28558, CVE-2021-28559, CVE-2021-28560, CVE-2021-28561, CVE-2021-28562, CVE-2021-28564, CVE-2021-28565

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 32
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Exploit beschikbaar 6
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Beperkt waargenomen 2
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Eenvoudig 3
Is er gebruikers interactie nodig? Eenvoudige handelingen 3
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

medium
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Systeem-informatie
medium
  Versie 1.01 14-05-2021 NCSC-2021-0415  
 
high
medium
Signed-PGP →  
14-05-2021
high
medium
NCSC-2021-0415 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Adobe meldt rapporten te hebben ontvangen dat de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-28550 in beperkte mate wordt misbruikt tegen de Adobe Reader op Windows. Misbruik is pas mogelijk nadat een kwaadwillende het slachtoffer weet te overtuigen een malafide pdf-bestand te openen en resulteert in mogelijk uitvoeren van willekeurige code met rechten van de gebruiker. Voor zover bekend is deze exploitcode niet publiekelijk beschikbaar. De inschatting van het NCSC is dat deze code binnen korte termijn wel publiek bekend zal zijn en wijzigt daarmee de inschaling naar HIGH/MEDIUM

  Versie 1.00 12-05-2021 NCSC-2021-0415  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
12-05-2021
medium
medium
NCSC-2021-0415 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.