-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in VMware vCenter Server
Advisory ID   : NCSC-2021-0448
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-21985, CVE-2021-21986
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Omzeilen van authenticatie
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Uitgiftedatum  : 20210526
Toepassing   : VMware vCenter Server
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in VMware vCenter Server. De
  kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-21985 stelt een
  ongeauthenticeerde kwaadwillende met toegang tot poort 443 van de
  vSphere HTML5 Client in staat om onder verhoogde rechten
  willekeurige code uit te voeren op zowel de vCenter Server als het
  onderliggende besturingssysteem. De kwetsbaarheid bevindt zich in de
  Virtual SAN Health Check plug-in. Deze plug-in is standaard
  ingeschakeld. VMware categoriseert de kwetsbaarheid volgens de
  CVSSv3 methode als 'Critical' met een score van 9.8.

  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-21986 bevindt zich eveneens in
  de vSphere HTML5 Client en stelt een kwaadwillende in staat om
  ongeauthenticeerd functionaliteit van bepaalde plug-ins te
  gebruiken.

Mogelijke oplossingen
  VMware heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Tevens heeft VMware mitigerende maatregelen gedeeld voor
  organisaties die op dit moment niet de mogelijkheid hebben om de
  beveiligingsupdates te installeren. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2021-0010.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYK312eEs56R4sCd0AQoJqgv/SDWdrqgbP6l/KSlOEKTUm0avnZlCTemf
cGA731GY5w0GV1DrGvSA4TBL1GmbwJRWm+YNLlFHAdc9oi9hBDn9ZaMpN1Kk7GiX
N2VvcCOmL/M7LG3gv55JAouTohNECsTVupiuAutXG5UX4XgFkxFHhgE9YuYm1YTC
TWgIVv8StpqzmRBUPVN52lLuA0Lzp0lOEs2DP04xkgmQ3adVS7X1BVoBbdtSiCEf
5r5jR13WMRkdh2b66kret4Zx+25uqaEGV365kcSWMWN9LUZ6M2YkswXys0jb7UEy
ukxCt0JnY2YVBIB52MTAIcg8QCAaIVAq104ACB8ByVftKVb4bbLypwu5910otais
6WZxigoDIM7YYeS5vkHLo/iP7D+oL+NHprL/dGiyCIHONeo5akQnTjbVJ3gstgMd
Yk80oltLCYRtbYeaox8Ixn2MpBJFBogVLtRlB95S4I78YMZIkEMTLO45V/WEUHVn
1rl7uSJFeiIQLh5vY+FnMqtyHtXsJrJb
=K2kT
-----END PGP SIGNATURE-----