-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in VMware vCenter Server
Advisory ID   : NCSC-2021-0448
Versie     : 1.01
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2021-21985, CVE-2021-21986
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Omzeilen van authenticatie
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Uitgiftedatum  : 20210531
Toepassing   : VMware vCenter Server
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Update
  Voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-21985 is
  proof-of-conceptcode gepubliceerd. Zie "Beschrijving" voor meer
  informatie. De inschaling van deze advisory wijzigt van MEDIUM/HIGH
  naar HIGH/HIGH.

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in VMware vCenter Server. De
  kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-21985 stelt een
  ongeauthenticeerde kwaadwillende met toegang tot poort 443 van de
  vSphere HTML5 Client in staat om onder verhoogde rechten
  willekeurige code uit te voeren op zowel de vCenter Server als het
  onderliggende besturingssysteem. De kwetsbaarheid bevindt zich in de
  Virtual SAN Health Check plug-in. Deze plug-in is standaard
  ingeschakeld. VMware categoriseert de kwetsbaarheid volgens de
  CVSSv3 methode als 'Critical' met een score van 9.8.

  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-21986 bevindt zich eveneens in
  de vSphere HTML5 Client en stelt een kwaadwillende in staat om
  ongeauthenticeerd functionaliteit van bepaalde plug-ins te
  gebruiken.

  Voor de eerstgenoemde kwetsbaarheid (CVE-2021-21985) is
  proof-of-concept (PoC) code beschikbaar. Het PoC kan niet direct
  worden gebruikt voor het uitvoeren van willekeurige code maar toont
  wel aan in welk onderdeel van de vSphere HTML5 Client de
  kwetsbaarheid zich bevindt. Het is goed gebruik om
  managementinterfaces, zoals deze HTML5-client, niet naar het
  internet te ontsluiten maar enkel aan te bieden via een lokaal
  managementnetwerk.

Mogelijke oplossingen
  VMware heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Tevens heeft VMware mitigerende maatregelen gedeeld voor
  organisaties die op dit moment niet de mogelijkheid hebben om de
  beveiligingsupdates te installeren. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2021-0010.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYLSuuOEs56R4sCd0AQq0zAwAhcP5taw9oyso9v/SeuODS0AjUCgoC1Fr
9l/fYNlAd/NfZcIH7MfhchJl2hSNre7ETCt4tV6WcE/XcVoplzeDxoLeHG1jmzsa
FM42XGFlOKpBv4ITGxQelPG5HAEEyO2otRdKUM71rrJYBpEIa5AQHlyPllk0RxXs
zIw7LWzVnRGAjLHQym8lsvKoMEP9uXDnrC6FwAX4XSAAX+3fwm8/tpXAPL10gdNG
v5MQKXFBe34ulmC/+x3jEMz0rBq5EFXUZUeQA7g5EGc1tItAw43OuLdiJ7r0sUns
LFkvvdwZYx/8d/iiHqH4JuJol2GSyF98dijNV0nyP1Gi0ZxgCljhy9QblWJZ4KDJ
kj7dLkw+WBxRGezI0VzDraUZwbtIm99mos+PtNDQ9uTCPiilONZ5ZX4QaM5Qq0je
MhbIP9B/33ZojKhzNcqxt60QIRn08n9149T5T9Wj5biMlcvnk3IFdOE+sECxPiEu
5guB4KXSJ8ItdwiJ3bKo9YIEMo/0Vl/1
=ItsD
-----END PGP SIGNATURE-----