-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Salt
Advisory ID   : NCSC-2021-0451
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-31607
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Uitgiftedatum  : 20210712
Toepassing   : Salt Project SaltStack

Versie(s)    : < 3003
Platform(s)   : OpenSUSE
         SUSE Linux Enterprise

Update
  openSUSE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen
  in openSUSE Leap 15.3. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer
  informatie.

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in Salt. Een kwaadwillende kan de
  kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om met verhoogde rechten
  willekeurige code uit te voeren. Hiertoe dient de kwaadwillende de
  mogelijkheid te hebben om een malafide bestand op een door Salt
  gemonitord apparaat te plaatsen. Dit bestand dient vervolgens door
  de Snapper-module te worden gediffed.

Mogelijke oplossingen
  Er zijn updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in Salt
  3003. Voor meer informatie, zie:

  https://docs.saltproject.io/en/latest/topics/releases/3003.html

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.2 en 15.3. U kunt
  deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig
  downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org).
  Voor meer informatie, zie:

  openSUSE 15.2:
  https://lists.opensuse.org/archives/list
   /security-announce@lists.opensuse.org/thread
   /6E3YAO2VV3WBUS7PMAT26ZYDS3AXW5VL/

  opensuse 15.3:
  https://lists.opensuse.org/archives/list
   /security-announce@lists.opensuse.org/thread
   /MU6P3NIODW6ZMC4HZLBROO6ZEOD5KAUX/

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE 15. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:

  https://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2021-June
   /008992.html?_ga=2.18789561.1018819214.1624523486-882432875.16226
   19463

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYOx4jeEs56R4sCd0AQrJuwv7B+IuqLrLhASzvl9tI3AVWoZJuvlfaSCv
1EIB3d04hw9e21oWxSvl+pC8/BKpvaldr3alNjf7iKaLsVQYgDHk/GtY2HwOhDqN
dDEoABSaOtG8YTzmmpJeO5cIud3+Ai9BZN8gQCKoVWYXbS3EWhkPcoPX9riwKZOu
d7MqhzH8jjdTh04uwL5dk+2omIAJF/VhGmKk/RWQugYdBKMRQFXWl4nRmpztCdxI
cu8mgzwX+lWucvyeUfF7Az87HNPTCHmWjUfMYAdxvKZUzlKXEz1PvmGenGXbZ/iD
TEyQjbjP9LHa0JuP8K4Y8ljeJGySaxCKTZ6H2thzM7t4t46ocmz33yuLpt16E6Ds
nYhM5VanjDDIvhq2tWZMCrl/lNF6mmPJEy17wxLD0BMDx2LaSMb6F1yc5GM5XEoO
IxMQjoDKK9vEjYgAg4Ceo+SJwXFO6/PF+Ik4OxxM5mxowPgMgIH8m/vb98aSRgkv
9dvBcfkmGTigZvgYGaLB0a5nWlk6t6o9
=lbTS
-----END PGP SIGNATURE-----