-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.03 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Salt
Advisory ID   : NCSC-2021-0451
Versie     : 1.03
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-31607
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Uitgiftedatum  : 20210910
Toepassing   : Salt Project SaltStack

Versie(s)    : < 3003
Platform(s)   : Fedora
         OpenSUSE
         SUSE Linux Enterprise

Update
  Fedora heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.
  Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in Salt. Een kwaadwillende kan de
  kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om met verhoogde rechten
  willekeurige code uit te voeren. Hiertoe dient de kwaadwillende de
  mogelijkheid te hebben om een malafide bestand op een door Salt
  gemonitord apparaat te plaatsen. Dit bestand dient vervolgens door
  de Snapper-module te worden gediffed.

Mogelijke oplossingen
  Er zijn updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in Salt
  3003. Voor meer informatie, zie:

  https://docs.saltproject.io/en/latest/topics/releases/3003.html

  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 33 en 34. U
  kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:

  Fedora 33:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /ACVT7M4YLZRLWWQ6SGRK3C6TOF4FXOXT/

  Fedora 34:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /MBAHHSGZLEJRCG4DX6J4RBWJAAWH55RQ/

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.2 en 15.3. U kunt
  deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig
  downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org).
  Voor meer informatie, zie:

  openSUSE 15.2:
  https://lists.opensuse.org/archives/list
   /security-announce@lists.opensuse.org/thread
   /6E3YAO2VV3WBUS7PMAT26ZYDS3AXW5VL/

  opensuse 15.3:
  https://lists.opensuse.org/archives/list
   /security-announce@lists.opensuse.org/thread
   /MU6P3NIODW6ZMC4HZLBROO6ZEOD5KAUX/

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE 15. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:

  https://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2021-June
   /008992.html?_ga=2.18789561.1018819214.1624523486-882432875.16226
   19463

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYTsle+Es56R4sCd0AQokpwv9Ebf3ERU+7w8d4lLB8dR920QsiNwPvlE2
abjxE5A+4DWtRnvPQII1tjt7vzz8aqLx89OGgXUV6sRerv13Q9f2pfa/9UOjmgTn
BREz7n38Z+1QnWSh/DsiqjWluIjL+UfSbRsAv5TyfFgJ5n8sUH/tNBidCj3ae7zB
03lOq6A38xikgagJ0/3eh/jb2BKUvX0txTFPVmn2JOc0tuPIIcMhcj5GX5Pchvpx
DgCVufvOZSVjZUUjkRk1c6cWraLZX6fRpFu4+p9/KMMoLH6o/qp+9Me5CqOEfQ5L
TpqfLn+OoAe9n3fCR0TERxpGiMBrsfAeAf7cZ9frcdOOm2GY7RUQ0/nEJftia7fO
Ccz8JIpQ8VznBXLpT8LysiIwhVj2yNZBmpu0MkYmX25+9IDXMD8fpBrLFsHg6tDO
YJTQjHwsX5Xlp71oWQWVTKWykU/XYAWLb1MaJlpkwacB2lKKeMl4h3Q0D7PY3UrO
N6LCQku7anJJG9DwDQqCm1gslPvp7xHF
=tnNm
-----END PGP SIGNATURE-----