-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.04 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Salt
Advisory ID   : NCSC-2021-0451
Versie     : 1.04
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-21996, CVE-2021-22004, CVE-2021-31607
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Manipulatie van gegevens
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20210927
Toepassing   : Salt Project SaltStack

Versie(s)    : < 3001.8
         < 3002.7
         < 3003.3
Platform(s)   : Fedora
         OpenSUSE
         SUSE Linux Enterprise

Update
  De update voegt de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2021-21996 en
  CVE-2021-22004 toe. Tevens is de lijst met getroffen productversies
  bijgewerkt. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie. De
  inschaling van dit advies blijft MEDIUM/HIGH.

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Salt. Een kwaadwillende kan de
  kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om met verhoogde rechten
  willekeurige code uit te voeren. Hiertoe dient de kwaadwillende de
  mogelijkheid te hebben om een malafide bestand op een door Salt
  gemonitord apparaat te plaatsen. Dit bestand dient vervolgens door
  de Snapper-module te worden gediffed. Verder kan een kwaadwillende
  mogelijk gevoelige gegevens bemachtigen of gegevens manipuleren.

Mogelijke oplossingen
  Er zijn updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  Salt 3001.8, 3002.7 en 3003.3. Voor meer informatie, zie:

  https://saltproject.io/security_announcements
   /salt-security-advisory-2021-sep-02/

  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 33, 34 & 35. U
  kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:

  Fedora 33:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /ACVT7M4YLZRLWWQ6SGRK3C6TOF4FXOXT/

  Fedora 34:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /MBAHHSGZLEJRCG4DX6J4RBWJAAWH55RQ/

  Fedora 35:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /6BUWUF5VTENNP2ZYZBVFKPSUHLKLUBD5/

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.2 en 15.3. U kunt
  deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig
  downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org).
  Voor meer informatie, zie:

  openSUSE 15.2:
  https://lists.opensuse.org/archives/list
   /security-announce@lists.opensuse.org/thread
   /6E3YAO2VV3WBUS7PMAT26ZYDS3AXW5VL/

  opensuse 15.3:
  https://lists.opensuse.org/archives/list
   /security-announce@lists.opensuse.org/thread
   /MU6P3NIODW6ZMC4HZLBROO6ZEOD5KAUX/

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in SUSE 15. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:

  https://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2021-June
   /008992.html?_ga=2.18789561.1018819214.1624523486-882432875.16226
   19463

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYVGCEOEs56R4sCd0AQrFfwv/aqZE0OMUSeFVn/Iphl/Nhgfz92M5Jey/
WOF3mTlxL1CmE9lz7Vwv94S+rmlu6K75+5Co/pEUcBX3SHLvvVQtmrZfNgp7TzZz
zEIBtJqXrZ5VrAf2YS8VWhrnQ4QcG48vP6NhQkYxlCDsu4QPCZouc6VMeEm1XqXX
ysrM7TIFvmaLRqxfT44lfArNd5EQmT7RNxDF2+99isTXz0l1P0WqkMfqVtZbpRb8
KtTnvBO1u2VVnvsHbi1Qqosn1/34b1CfK/lgx8sS+kM2lH+xi9PrLA6YKXIFm91A
XBCFpaMkERuJh+srDNTIN6lBNp2TAeRa1wY+4hgWY/zPZIBL4yrVwMke9hQvNwSH
GAtfpns40VRItOy+Le7p4vITfkysoMvcDvoe5IXhVa7ssf90bLYP0iFzaztfrnCP
JaKP3/JPUBevZ/c+A4xCIA9hE6DhLjZBsPDlqncSof20oaK+WHIUszLNrjb2Ot5+
EOzsoC16Lak3keYeLaUw5BIvsh76MD95
=7G1N
-----END PGP SIGNATURE-----