-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.05 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Salt
Advisory ID   : NCSC-2021-0451
Versie     : 1.05
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-21996, CVE-2021-22004, CVE-2021-31607
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Manipulatie van gegevens
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20211122
Toepassing   : Salt Project SaltStack

Versie(s)    : < 3001.8
         < 3002.7
         < 3003.3
Platform(s)   : Debian
         Fedora
         OpenSUSE
         SUSE Linux Enterprise

Update
  Debian heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in salt. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Salt. Een kwaadwillende kan de
  kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om met verhoogde rechten
  willekeurige code uit te voeren. Hiertoe dient de kwaadwillende de
  mogelijkheid te hebben om een malafide bestand op een door Salt
  gemonitord apparaat te plaatsen. Dit bestand dient vervolgens door
  de Snapper-module te worden gediffed. Verder kan een kwaadwillende
  mogelijk gevoelige gegevens bemachtigen of gegevens manipuleren.

Mogelijke oplossingen
  Er zijn updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  Salt 3001.8, 3002.7 en 3003.3. Voor meer informatie, zie:

  https://saltproject.io/security_announcements
   /salt-security-advisory-2021-sep-02/

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van salt beschikbaar gesteld voor Debian 10.0
  (Buster) en Debian 11.0 (Bullseye) om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te
  maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie
  kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://www.debian.org/security/2021/dsa-5011

  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 33, 34 & 35. U
  kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:

  Fedora 33:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /ACVT7M4YLZRLWWQ6SGRK3C6TOF4FXOXT/

  Fedora 34:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /MBAHHSGZLEJRCG4DX6J4RBWJAAWH55RQ/

  Fedora 35:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /6BUWUF5VTENNP2ZYZBVFKPSUHLKLUBD5/

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.2 en 15.3. U kunt
  deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig
  downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org).
  Voor meer informatie, zie:

  openSUSE 15.2:
  https://lists.opensuse.org/archives/list
   /security-announce@lists.opensuse.org/thread
   /6E3YAO2VV3WBUS7PMAT26ZYDS3AXW5VL/

  opensuse 15.3:
  https://lists.opensuse.org/archives/list
   /security-announce@lists.opensuse.org/thread
   /MU6P3NIODW6ZMC4HZLBROO6ZEOD5KAUX/

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in SUSE 15. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:

  https://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2021-June
   /008992.html?_ga=2.18789561.1018819214.1624523486-882432875.16226
   19463

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYZucweEs56R4sCd0AQq3XAv/XCPZNZe2w9eBTFnyTncGG3Dt+50wS0qv
dOtAcziTonW7ci5svmEPvqaC9LtxUElhy1hnj7eE6Qi1eCs6tkWFnIoBP1D5KN+f
fNFVpvdqLIXy1TuHlFxnCe6Ux8LqjnIXFjYZISLY7Ug12r3+yDi5ffO4eRUjLVrq
WLNVFpoCZzyIkP5wnIr5aL8A23H3e7jm+W1yq9UXwrkZ3jNoePkNIDFe+X/UCVrx
AZlIsGhIcl7Rtzei8kCZM3YCFVEbRk/Ba/t3CP6ENem8N7Ibg0Y9ZE16pjZ0i4Q0
daCugc3YugI4VI7QcrqgErNrbxIVSs4euHiIMVaZFq/f1t+tP5zD48dKU9BWl/iY
Fru4LOiiybJ0+KG+kxYJVN+IpjItNjEJmIlXbQmpUPaTSBYokQBIlEurmOWGjdgR
3FNJbwDXDDfewSnLlUEYzQD+j/+PeW6pckypg8VzS82RpDz1zMaPCIJsblaOggyk
9B8K73ajSIPoZP2E6GUyv/JNJGMnOnuQ
=sxlQ
-----END PGP SIGNATURE-----