-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Nginx
Advisory ID   : NCSC-2021-0452
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-23017
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20210526
Toepassing   : Nginx
Versie(s)    : 0.6.18 - 1.20.0
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in Nginx. De kwetsbaarheid stelt
  een kwaadwillende op afstand in staat een Denial-of-Service te
  veroorzaken en mogelijk willekeurige code uit te voeren door een
  speciaal geprepareerd DNS-antwoord te versturen. Nginx is alleen
  kwetsbaar als de "resolver directive" wordt gebruikt in het
  configuratiebestand. Om de aanval te laten slagen moet de
  kwaadwillende UDP-pakketen kunnen versturen vanaf de DNS-server.

Mogelijke oplossingen
  Nginx heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's:

  http://mailman.nginx.org/pipermail/nginx-announce/2021/000300.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYK4lW+Es56R4sCd0AQpsmQwAqPK0KVK4sE6UI2JIG9zqwnQBs8l+FEIq
eOD6hhHKfMBzuvSvl0QEDU9qtBMmsFwRiwWkIByfh/FPw73hICBTWZA4hb9TVqdk
3zO7Z//4tdFjZiW2Sm5KHHQYRn05ZuUSw+Dr9qgxrnW/r+O2tQpUEEUj/dhQivWZ
pLWN+UwLuzeVYGl/zjOgeEbMwyslC+JT9Wuun2WtmwejuDSc8tlmYmKOdm87XbBb
5VMpoyKYea5fAUS8SybrhcZgqfyGPLTLsnrf2G3OJD6zMPABHTWsJVcqvkm35mDA
L5O0DoZ0uwXxLw3MdRX3IhqMCsXyirFDckZiC0SgsC+CNbm4kTdMzvt4T88dRrmw
exTf6ZBD5r0UeKgBQxNRnVA9ZYXvZASEiTkxncxDSTIJv0hG6MNFDoMQC3kYb1Ga
FXR8dmZLmhq7cPIKOSBzCf5baITeEJEdQTXls6iaLVZzRBEXqKsopJTlL5BfGIXC
HHnFhK97AVN7fyQG50nBPLFDn6rAog1p
=vwe6
-----END PGP SIGNATURE-----