-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Nginx
Advisory ID   : NCSC-2021-0452
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-23017
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20210527
Toepassing   : Nginx
Versie(s)    : 0.6.18 - 1.20.0
Platform(s)   : Ubuntu

Update
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Nginx. Zie
  "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in Nginx. De kwetsbaarheid stelt
  een kwaadwillende op afstand in staat een Denial-of-Service te
  veroorzaken en mogelijk willekeurige code uit te voeren door een
  speciaal geprepareerd DNS-antwoord te versturen. Nginx is alleen
  kwetsbaar als de "resolver directive" wordt gebruikt in het
  configuratiebestand. Om de aanval te laten slagen moet de
  kwaadwillende UDP-pakketen kunnen versturen vanaf de DNS-server.

Mogelijke oplossingen
  Nginx heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's:

  http://mailman.nginx.org/pipermail/nginx-announce/2021/000300.html

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS,
  20.04 LTS, 20.10 en 21.04 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt
  de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://ubuntu.com/security/notices/USN-4967-1

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYK9lfOEs56R4sCd0AQq1cAv9FsIkNhQPGHLOBgDNZ7xUeHwGtEBjpqiP
0/hfRFM2nX9h8rUNHSmwZMc8kEwLO9qHbozbdnrM3SSXDdXNivwnzsUo+h02OJER
5o2o54v9uruOCMQSSopOSCUqMPwyqIxOIYkWZj9c1J1kdBxIIKqc9bMcl0Joxrhg
xsZqj7oewp/ANvjEsVoJGg2lMs/LTRKUf9yK7lxzV0CzQYi4ViuTE8oV9JKy7dYL
gpVvm/qwxP7FDMDzjLzJpGgiz8rDqv76eXCksTK9dotZWN2ap7RUc5PI136jQ1gr
lV9TMQpAhVQ5/3LQk0gEMdZhOxag7+yn2ECtra3npuDcxGb69rEFoOXRn203VuJ3
rwH+2DYgDkwogK+a39KlXqOHU7JMapK6kpPOEwAakxHuQ0E+cidJCE1qRqwETeGc
9T/aCchG9pxNSsYMTgaPxQoWr5IguTED3xJhT878b+Akp6FOCaifHWMUxWwGvnjt
4BBMRneXCpcAU6kE5cUlD8l9dHTGdc6E
=aopM
-----END PGP SIGNATURE-----