-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Nginx
Advisory ID   : NCSC-2021-0452
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-23017
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20210531
Toepassing   : Nginx
Versie(s)    : 0.6.18 - 1.20.0
Platform(s)   : Ubuntu
         Debian

Update
  Debian heeft updates beschikbaar gesteld voor Nginx. Zie
  "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in Nginx. De kwetsbaarheid stelt
  een kwaadwillende op afstand in staat een Denial-of-Service te
  veroorzaken en mogelijk willekeurige code uit te voeren door een
  speciaal geprepareerd DNS-antwoord te versturen. Nginx is alleen
  kwetsbaar als de "resolver directive" wordt gebruikt in het
  configuratiebestand. Om de aanval te laten slagen moet de
  kwaadwillende UDP-pakketen kunnen versturen vanaf de DNS-server.

Mogelijke oplossingen
  Nginx heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's:

  http://mailman.nginx.org/pipermail/nginx-announce/2021/000300.html

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van nginx beschikbaar gesteld voor Debian 10.0
  (Buster) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:

  https://www.debian.org/security/2021/dsa-4921

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS,
  20.04 LTS, 20.10 en 21.04 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt
  de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://ubuntu.com/security/notices/USN-4967-1

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYLS9FuEs56R4sCd0AQpGEAv9EPPjO/f2zfDOGqdlAiG1HNL2U1iiGLVg
4SFpdrg1NsdT2Olw12F31jzwl/hymd+YqmHbLMEnquD/xHvdysDtchvWmQfYUkB9
0BKDMaD5rWY0pfSiqZsuDa/dQqU4gdsLhPsUHVHpszbRVKyU/X+P6nsWTOyvd5l6
1Zw3ydM05mhutkpdBHZ9aYeUS4DuqpM+5mTg6bCDGpSC8ua6wFRDfvUKJLEID7BZ
ziIPBxZbi6CG1B9s847pr0aBw3xk58YcY8tXEMGqZQVX/mehFG8y1EyCbApzhIbA
pexthFhCA6wERv81imQpVkvnAGur0f9Zlu9mRBMo0XOf4PtkhlNcifCGqaDxJMON
rWES7JPO+v8aD6ZT/eOLNfxNFdjNfb8uMac0QhhgAnZ8BFUywMdyf5VOdVRRXhqv
Ep90GM3kdbLKrExHuOZw8izTsJQwl6+kbBcXr5Z315Q0F88uIx0GW85OrD+Bq+iK
8MoROT1XHecHKPVMq3dHcnu5/zRP20kS
=1590
-----END PGP SIGNATURE-----