-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.04 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Nginx
Advisory ID   : NCSC-2021-0452
Versie     : 1.04
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-23017
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20210608
Toepassing   : Nginx
Versie(s)    : 0.6.18 - 1.20.0
Platform(s)   : Ubuntu
         Debian
         OpenSUSE
         Red Hat Enterprise Linux

Update
  Red Hat heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.
  Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in Nginx. De kwetsbaarheid stelt
  een kwaadwillende op afstand in staat een Denial-of-Service te
  veroorzaken en mogelijk willekeurige code uit te voeren door een
  speciaal geprepareerd DNS-antwoord te versturen. Nginx is alleen
  kwetsbaar als de "resolver directive" wordt gebruikt in het
  configuratiebestand. Om de aanval te laten slagen moet de
  kwaadwillende UDP-pakketen kunnen versturen vanaf de DNS-server.

Mogelijke oplossingen
  Nginx heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's:

  http://mailman.nginx.org/pipermail/nginx-announce/2021/000300.html

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van nginx beschikbaar gesteld voor Debian 10.0
  (Buster) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:

  https://www.debian.org/security/2021/dsa-4921

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.2. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/archives/list
   /security-announce@lists.opensuse.org/thread
   /MGLK2LDX6LXOTDRBNVVWP2BFD3ISKDXF/

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 7 en 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het
  commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een
  eventueel handmatige installatie vindt u op:

  RHEL 7:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2021:2258
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2021:2278

  RHEL 8:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2021:2259

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS,
  20.04 LTS, 20.10 en 21.04 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt
  de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://ubuntu.com/security/notices/USN-4967-1

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYL87I+Es56R4sCd0AQqoFgv+P6OpREl9pnkXJVi4jBQ3dqe50yZNkVQK
DwLgqMFFXmlJR7rmr8T3mBeXfJE08lG5CvLlTPyu/vhU7LeJ4qxEjb3tpmw/AYh8
KaDd908So2yiP/5lgfLebfi7FHVhEba/pFNOKdgD5ZNcxGGJWn30uSzVE1trrjKz
BA5mPkEJyZwkd2rAxamSJW0j8rqhx3HCtH7AkVDm7/+w0HNFkBpWqVhDp68+O2aa
Mmvc4K23FjAWoRy4cjABw/7BPBJ69aPaW8afrPoqrrwEx/P2StvwsOxB7NpTKpfq
0XSpmWPl0a2lv9TFxVKyBz6NqHjV4OZhmAyBcsRdrA1Z2fXJHyldYcNUv0bnzG1J
kL7KwigFJ3dmqFnCWwZZqED+bMzRMzCzAvbrMwkV/SiVxuHaKrZrcbTwrj2BFPBF
UosHtPxWjRFX0f7iW1XfhtHDHiGBIQCE+mW0yPCTTjo1jQDOZ1Lsyrxsy7wAPnZa
yXiJ0ixJpUaa2+MmnbS0cEYCOxGQmQhY
=GCXu
-----END PGP SIGNATURE-----