-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.07 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Nginx
Advisory ID   : NCSC-2021-0452
Versie     : 1.07
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-23017
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20210611
Toepassing   : Nginx
Versie(s)    : 0.6.18 - 1.20.0
Platform(s)   : Debian
         Fedora
         OpenSUSE
         Oracle Enterprise Linux
         Red Hat Enterprise Linux
         Ubuntu

Update
  Fedora heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in
  nginx. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in Nginx. De kwetsbaarheid stelt
  een kwaadwillende op afstand in staat een Denial-of-Service te
  veroorzaken en mogelijk willekeurige code uit te voeren door een
  speciaal geprepareerd DNS-antwoord te versturen. Nginx is alleen
  kwetsbaar als de "resolver directive" wordt gebruikt in het
  configuratiebestand. Om de aanval te laten slagen moet de
  kwaadwillende UDP-pakketen kunnen versturen vanaf de DNS-server.

Mogelijke oplossingen
  Nginx heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's:

  http://mailman.nginx.org/pipermail/nginx-announce/2021/000300.html

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van nginx beschikbaar gesteld voor Debian 10.0
  (Buster) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:

  https://www.debian.org/security/2021/dsa-4921

  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 33 en 34. U
  kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:

  Fedora 33:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /GNKOP2JR5L7KCIZTJRZDCUPJTUONMC5I/

  Fedora 34:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /7SFVYHC7OXTEO4SMBWXDVK6E5IMEYMEE/

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.2. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/archives/list
   /security-announce@lists.opensuse.org/thread
   /MGLK2LDX6LXOTDRBNVVWP2BFD3ISKDXF/

  -= Oracle =-
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 8. U kunt
  deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2021-2259.html
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2021-2290.html

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 7 en 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het
  commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een
  eventueel handmatige installatie vindt u op:

  RHEL 7:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2021:2258
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2021:2278

  RHEL 8:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2021:2259
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2021:2290

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS,
  20.04 LTS, 20.10 en 21.04 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt
  de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://ubuntu.com/security/notices/USN-4967-1

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYMNQfOEs56R4sCd0AQpUtwwAsrh39rG2JbX/W5v1/iwsDVYRhFEJJN80
ZRrLq6ZqwWCZhf21ShEXmnhG30ReYoLojJea5rtzKR2O9UIAjzk5A1oZI2RJq4Gz
7yCp3urFk2Ws9lh7h9HH6Z6HqyXy8OevKVu2nrkohIW8ocTCgatZZFEITAgA0ryz
NAD58b8wZQFo0X2vvOBvqFjvlo0DjfK8Z+M6nuHwH082J/6PGlw9mvolccA/p06w
dGz5c9cTqmM5yO4yoqV6j+v6DP7qhgN3fYwJGG9Ah1LN5CPzEknlTPQpMfDIxIdm
eJ7OSaS19Pu/AuWOuKjO/+lZ0PQEgH16iPMVo5aY0TUx7OhtCzY6dbMskrlLIt7S
ySHTWyrvfU1oP9lDf1EFolNOC1pN2VK2UaVt1ucaN8xkz+ficparBSKH9uib97wc
Idpt7OAYQdNDVmJCN6QPZ3ssIubEI3vtkt4yj7jFzN0BXt+xplY65FzyiZYgislT
bxXySqFBZLzrXo8e0Itpplldbexfc9EB
=5F1n
-----END PGP SIGNATURE-----