-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in DHCP
Advisory ID   : NCSC-2021-0458
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-25217
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20210528
Toepassing   : ISC DHCP Client
         ISC DHCPD
Versie(s)    :
Platform(s)   : Ubuntu

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in DHCP. De kwetsbaarheid stelt
  een kwaadwillende op afstand in staat een Denial-of-Service te
  veroorzaken.

Mogelijke oplossingen
  ISC heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen. Meer
  informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://kb.isc.org/docs/cve-2021-25217

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS,
  20.04 LTS, 20.10 en 21.04 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt
  de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://ubuntu.com/security/notices/USN-4969-1

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYLC6JeEs56R4sCd0AQoLTAv+IFzlDUWpvDR47dbhlgRNrRlkuv/+FTHn
ZH9GRsUL7+VpqpI50ImvDHRi6ealXB9s+QynbOocccgloB7CRBJsla5GyY9ixOJX
U0QfZfIU/h5ftK0Bom8ua2luph07w/C3GxTvGNhOE6SuyPj9p6T/0qcU7CAVQtqC
2pd9RGv03a3/sjfTtAYs7lyVdm/XnPJ1AtDbkJqzDfj6xWa7X5+DSZs75Zz10AfT
oV7NCrQ/6c4ngJgIXpBOtopZbO2ThPL31v3741Q2g5tMdBi27/fcZxiQst0gC44A
E44YZ8RFLJDsVCQMa6RfJi3Sj64+cEfEdqx8gOxrXrqwYFS38kotvLy0wFAQU+NZ
jtE1WZuAX6dMQb+XvKy8nR2dNYGcspLGX5mXekhhUk7XI6kMIdVEaaDzO0AS0JNm
1PU/JCKiavy4nG4BwQ5vzeWeB+jvJoRhKEUEzbv/9vJnJ1+ppKxvJFQtVyPpVD47
uSYoF8BL7bJLnMn+Rzeq9oD94tyuwjRe
=UUwK
-----END PGP SIGNATURE-----