-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in DHCP
Advisory ID   : NCSC-2021-0458
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-25217
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20210604
Toepassing   : ISC DHCP Client
         ISC DHCPD
Versie(s)    :
Platform(s)   : Ubuntu
         Fedora
         OpenSUSE
         SUSE Linux Enterprise

Update
  OpenSUSE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.
  Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in DHCP. De kwetsbaarheid stelt
  een kwaadwillende op afstand in staat een Denial-of-Service te
  veroorzaken.

Mogelijke oplossingen
  ISC heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen. Meer
  informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://kb.isc.org/docs/cve-2021-25217

  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 34. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /Z2LB42JWIV4M4WDNXX5VGIP26FEYWKIF/

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.2. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/archives/list
   /security-announce@lists.opensuse.org/thread
   /5DK63QGFHTXASYR656326B4ARJWN2LQV/

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE 15. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:

  https://www.suse.com/support/update/announcement/2021
   /suse-su-20211822-1/

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS,
  20.04 LTS, 20.10 en 21.04 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt
  de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://ubuntu.com/security/notices/USN-4969-1

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYLn86uEs56R4sCd0AQrLTgv9EZDqe7gkrXpvZsOZDqor59F4vgZnK8jS
M6OmNrKlyzBBojgu3RR2OMA4JVTSBdO1bdWZ9j8zMEHb/oSn7JyfMyRpBewju855
qJe36iJ1UOOjG+Vf+V4jx1U1ncFQO/EATpATGR2DkvkiET7UHtKOXNXzrtLk8fni
Dt4dzJbNjwFafQVugm52i+TajsOvpSSbDtMuImyc6tA7Os+IJMKjyLU7/w3WtlPe
IIF0Lua3V9/LQKcXomW6SbHdYczaRpqg8dyYBsRd1hOrCw1amOtq1Y2EH+Ox28NN
LgTvXiCj8A6zCDx0+bizIw/tgPSBuiQNgwDS3YD19qwYevlCsswL2zgrzAGmmXxp
GLjfx3Lekul1dcX9MLauqUKos20gwT+vOU/dgyENbo7mvOizQUMeik5Y4YpvLhL3
3XJ62+IFeWXLwQweOEGGV4qSS3p0+qtwOZ9vMarz7jB5L1710HXgSz05qsgWzeCb
lZnTRF9NCeTK9PBwRbNn3bm2+uz7Vu8F
=YcHr
-----END PGP SIGNATURE-----