-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.05 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in DHCP
Advisory ID   : NCSC-2021-0458
Versie     : 1.05
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-25217
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20210611
Toepassing   : ISC DHCP Client
         ISC DHCPD
Versie(s)    :
Platform(s)   : Ubuntu
         Fedora
         OpenSUSE
         Oracle Linux
         Red Hat Enterprise Linux
         SUSE Linux Enterprise

Update
  Oracle heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in
  Oracle Linux. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in DHCP. De kwetsbaarheid stelt
  een kwaadwillende op afstand in staat een Denial-of-Service te
  veroorzaken.

Mogelijke oplossingen
  ISC heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen. Meer
  informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://kb.isc.org/docs/cve-2021-25217

  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 33 en 34. U
  kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:

  Fedora 33:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /5QI4DYC7J4BGHEW3NH4XHMWTHYC36UK4/

  Fedora 34:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /Z2LB42JWIV4M4WDNXX5VGIP26FEYWKIF/

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.2. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/archives/list
   /security-announce@lists.opensuse.org/thread
   /5DK63QGFHTXASYR656326B4ARJWN2LQV/

  -= Oracle =-
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 7 en 8. U
  kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'.
  Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  Oracle Linux 7:
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2021-2357.html

  Oracle Linux 8:
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2021-2359.html

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 7 en 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het
  commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een
  eventueel handmatige installatie vindt u op:

  RHEL 7:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2021:2357

  RHEL 8:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2021:2359

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE 15. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:

  https://www.suse.com/support/update/announcement/2021
   /suse-su-20211822-1/

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS,
  20.04 LTS, 20.10 en 21.04 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt
  de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://ubuntu.com/security/notices/USN-4969-1

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYMMh7eEs56R4sCd0AQp2vQv/dZptMGQsOYQswQ+tvVFahRC4xfETEdsp
99VVTOeSpqNBMiiHE61Xhm5yysSNzz0uI/G9LFbs2bfjurUT8V+fHdbCB9cY7Wja
WS1XOGRSt2NaApiGz6DpcKpauyv+CZoQ4Kyz4rw/W+AS7MaaF83DpJ5lt24B00XF
xkA8Dmu9iu0mLNB4lqSUnu4wIszm2kN5bq59p9cZ7qqmlGjQasjM4PlSXnFgc2MK
BgtG0Gpl2R6DzPUsWRpQXga0GP9LtszbgSF29UFhBqqLb6D81r3u9i/rzExNVKxN
YfPZ+peO6nOUTwrGSj61FUg50Upm8lURnGM6KxsI4aLBgWYEKkII8wmh9KAyRnk2
XKs6EOicVG/YHX60jFDptBKS8iw2v4vFBpbc24jFr49dBswQPGw/geX7LO5AewYR
/htENgCt6E3iLVwO8uVc7ZIi3iwTRVLy1P9TlFqen7/vC4hfWIM/HMFzug4XPrw5
ZnFSlL9/GKNgpA/2EoVQbw4VBUkpen7s
=DrbK
-----END PGP SIGNATURE-----