-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Squid
Advisory ID   : NCSC-2021-0467
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-33620
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20210601
Toepassing   : Squid
Versie(s)    : < 4.15
         < 5.0.6
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in Squid. Een ongeauthenticeerde
  kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om
  een Denial-of-Service te veroorzaken. Hiertoe dient een malafide
  HTTP response message naar de Squid-service te worden verstuurd.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars hebben updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in Squid 4.15 en 5.0.6. Voor meer informatie, zie:

  https://github.com/squid-cache/squid/security/advisories
   /GHSA-572g-rvwr-6c7f

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYLZB6+Es56R4sCd0AQoORwv/XHjls5vY9fgxi1m73XyOACJhGefzi66G
wg5LTlHuYarXUJNpszt216ygrp/eEWjW5q68e39hzwKGTfSWlu7Jjg74TabaPzhf
3a6/e8PXfachm+eOikxwAwR/XQRGjbmMnXoglw+M4JSavKv/MwHgyaK4+QU3i/ks
VjvqYUTBk7MFnx+aRXUs6QdfhnXletWQDM8KRhbuzCO8T8TzmZQkBKG6R952MLS+
sQVr1srJ9rhwh+UUFg0FVQKU280MxAdJO1wUy0eRQ3fzIKeWXpiBjtwfUPbZfnGF
jsMcrIg52pDqQTmpHlM/vnINsY/CHWu+eBEATzmCB+JEKcK77j+oFf1a58mtkr3X
dhf3orAPcELmM0Pv811KULBdU1TC9HmEUQ4+ysSd4zsEQbgouLkih9YWjf1RbY3Y
efilfkdRSwxd0E7r4SpvtAHhqxuhq7g1nns4PcUx1I4JzgjDmYiXAloBs1RiEAT9
Ubv7bhsc811+Nf2+BQP8yN1DYT/bpaQJ
=p/27
-----END PGP SIGNATURE-----