-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Squid
Advisory ID   : NCSC-2021-0467
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-33620
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20210604
Toepassing   : Squid
Versie(s)    : < 4.15
         < 5.0.6
Platform(s)   : Ubuntu

Update
  Ubuntu heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.
  Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in Squid. Een ongeauthenticeerde
  kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om
  een Denial-of-Service te veroorzaken. Hiertoe dient een malafide
  HTTP response message naar de Squid-service te worden verstuurd.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars hebben updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in Squid 4.15 en 5.0.6. Voor meer informatie, zie:

  https://github.com/squid-cache/squid/security/advisories
   /GHSA-572g-rvwr-6c7f

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS,
  20.04 LTS, 20.10 en 21.04 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt
  de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://ubuntu.com/security/notices/USN-4981-1

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYLn81eEs56R4sCd0AQrfMQwAo90BLLy5vn7sw5X+VQjip+by32JHbSHw
5tf7YKn+Tj6rxXjUBEF6dDdL19L0V9r274AeXrJxAP6TA8QKSrnKeP7ZGBkF1kpo
EPCCPwGwiACrzaBT/Xnl2+cF/bmh3UaoXEQCR6vtFt2Oo4tdyb07Sb5MMOm1olfr
3+y8c1NR/jwVSfFVq0SMTW0H5AZQqfQTFPDnpfN4rsjtSc0JCp9WX1L8DtGKmFfq
vl7Efl+RbS1SWEroru5QOZFH7Z8V910Ahfdv+gCiKcMBk7PY3gBCUMmrQc5nEfRu
zUygmBRQ4E3zKQgO+wtlskTYGD4zzIWvRULC1ZnwGke7SdbXeLWU8TrhBYEwETAk
OF32PenjPop/DoZxJAJaekE9EZfcRuROCJGhQgT2VGB5zae14cCDSMiRCscbAmf1
zNgFsvX5mWdLhVyfkmrifuazBD8opRIA7WMDQqreP0UjMqEri9ugvLTUmylcoEaM
KzXk5/X1U2XeRR33EsEyulS9VyUK8IlT
=ZIan
-----END PGP SIGNATURE-----