-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Apache
Advisory ID   : NCSC-2021-0488
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-17567, CVE-2020-13938, CVE-2020-13950,
         CVE-2020-35452, CVE-2021-26690, CVE-2021-26691,
         CVE-2021-30641, CVE-2021-31618
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20210608
Toepassing   : Apache Software Foundation Apache HTTP Server
Versie(s)    : < 2.4.48
Platform(s)   :

Beschrijving
  Apache heeft versie 2.4.48 uitgebracht van de Apache webserver. In
  deze versie zijn een aantal kwetsbaarheden verholpen, welke door een
  ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand kunnen worden misbruikt
  voor het veroorzaken van een Denial-of-Service.
  Ook is er een kwetsbaarheid verholpen, welke kan worden misbruikt om
  uit een opgebouwde proxytunnel te breken en zo mogelijk toegang te
  krijgen tot gevoelige gegevens. Hiervoor dient de kwaadwillende wel
  geauthoriseerd te zijn om van de proxy gebruik te mogen maken.

Mogelijke oplossingen
  Apache heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in Apache server 2.4.48. Voor meer informatie, zie:

  https://httpd.apache.org/security/vulnerabilities_24.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYL96FuEs56R4sCd0AQp+3AwAnonf3PMpvoMYLe1sHjTpG1FBEhY7D3Vh
Q6z09+rSMq7Jh/E9JLWUykl3JPtzkNUBNvTISMlObyUOGNfMFgOcmwgSfkrk0s2G
fkxarHpvmgVvFsv+k47tYnDuF98KUyKCS60BxD9/vjtJWpCvCR9JpSNZ1BNCVsLH
lXvzOdxXaKcx7QxvBCeWQ6db8RDwe/S0oxxa3p17z22CQqrhU2cNoakmuXGbmVAX
XWAAhDETtKc01em+2F41D/yxwEtveqGgCyCstGGfLxZoAW2/mka1gLGyxmgiGF1H
IcNfA1juxNhud9wE4soji3jiIjQVwKjTVtWh8kDZHhZCAydqjx7jnDDjQce9Mrao
9uDeJeJ5NqPsXVEBETS1Uy/KR7MEyMTNZgIEYnC+wB5dTGS+yP20OBOendEMJe8v
OkZkI0O656IUqfkvqgEmkvuHy0G3LUx4NbYRXvSYu1GcjkxbjQCstG9b285C31Y/
YMoZ8eYsS1zT6aMs/mpCArf1n5ZqQ13n
=iYZ0
-----END PGP SIGNATURE-----