-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Apache
Advisory ID   : NCSC-2021-0488
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-17567, CVE-2020-13938, CVE-2020-13950,
         CVE-2020-35452, CVE-2021-26690, CVE-2021-26691,
         CVE-2021-30641, CVE-2021-31618
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20210623
Toepassing   : Apache Software Foundation Apache HTTP Server
Versie(s)    : < 2.4.48
Platform(s)   : SUSE Linux Enterprise
         Ubuntu

Update
  SUSE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Apache heeft versie 2.4.48 uitgebracht van de Apache webserver. In
  deze versie zijn een aantal kwetsbaarheden verholpen, welke door een
  ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand kunnen worden misbruikt
  voor het veroorzaken van een Denial-of-Service.
  Ook is er een kwetsbaarheid verholpen, welke kan worden misbruikt om
  uit een opgebouwde proxytunnel te breken en zo mogelijk toegang te
  krijgen tot gevoelige gegevens. Hiervoor dient de kwaadwillende wel
  geauthoriseerd te zijn om van de proxy gebruik te mogen maken.

Mogelijke oplossingen
  Apache heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in Apache server 2.4.48. Voor meer informatie, zie:

  https://httpd.apache.org/security/vulnerabilities_24.html

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE 15. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:

  https://www.suse.com/support/update/announcement/2021
   /SUSE-SU-20212127-1/

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS,
  20.04 LTS, 20.10 en 21.04 voor de kwetsbaarheden met kenmerk
  CVE-2020-13950, CVE-2020-35452, CVE-2021-26690, CVE-2021-26691 en
  CVE-2021-30641. U kunt de aangepaste packages installeren door
  gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer
  informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://ubuntu.com/security/notices/USN-4994-1

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYNLwBuEs56R4sCd0AQrlkwv/cg75I5i+4YTzsmVBHA7xew0obhPRW4Tf
W3JP8yQtmodL4UXQ3SR9m0gO0x4hQ+dMB6GDEnTg3dXG1jSVums/m7V2jxXk9pDo
xCEktsZLJ6LZL49tsxRXra9KyHj/fvpD/WSNqaFPvXLv32hsA6Zbh6bFJ1lugi3Q
n8bhLH7JRRFTsTnb1bkryWl3Al1uVAS6OC1RQo7F5fCwqD9AFDeHU42HJsajTuWp
FWHJfOym1ZMr4fTx/jydUiMKHvPA6E7gDfXlicQu1M7UFfyXGhVsPiRsm5zAmKaL
DQDcy3ZzCyNhaLP7t2e6N1WimMHJrXutg8QJ5hP+WqZ34mB1vBKnnpj/MPCQiZku
pH44TzTxdLF1mc63D7T5RG5m7lB6ZTpdYfze2u6f5e2/5v3zJX8OCAKSSMFUquBu
OiEoNFZLjizlH2941a+HBplFLoRPp/MWIQs/0+z1m8N2ZyRyP61xLRNLUteizTL4
sh3LfoqPGhPOGliGkwQ3fhsIfemDInA4
=Fxgq
-----END PGP SIGNATURE-----