-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.03 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Apache
Advisory ID   : NCSC-2021-0488
Versie     : 1.03
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-17567, CVE-2020-13938, CVE-2020-13950,
         CVE-2020-35452, CVE-2021-26690, CVE-2021-26691,
         CVE-2021-30641, CVE-2021-31618
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20210629
Toepassing   : Apache Software Foundation Apache HTTP Server
         IBM WebSphere Application Server
Versie(s)    :
Platform(s)   : SUSE Linux Enterprise
         Ubuntu

Update
  IBM heeft updates beschikbaar gesteld voor Apache. Zie "Mogelijke
  oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Apache heeft versie 2.4.48 uitgebracht van de Apache webserver. In
  deze versie zijn een aantal kwetsbaarheden verholpen, welke door een
  ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand kunnen worden misbruikt
  voor het veroorzaken van een Denial-of-Service.
  Ook is er een kwetsbaarheid verholpen, welke kan worden misbruikt om
  uit een opgebouwde proxytunnel te breken en zo mogelijk toegang te
  krijgen tot gevoelige gegevens. Hiervoor dient de kwaadwillende wel
  geauthoriseerd te zijn om van de proxy gebruik te mogen maken.

Mogelijke oplossingen
  Apache heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in Apache server 2.4.48. Voor meer informatie, zie:

  https://httpd.apache.org/security/vulnerabilities_24.html

  -= IBM =-
  IBM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden met kenmerk
  CVE-2021-26691 en CVE-2021-26690 te verhelpen. Meer informatie kunt
  u vinden op onderstaande pagina:

  https://www.ibm.com/support/pages/node/6467651

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE 15. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:

  https://www.suse.com/support/update/announcement/2021
   /SUSE-SU-20212127-1/

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS,
  20.04 LTS, 20.10 en 21.04 voor de kwetsbaarheden met kenmerk
  CVE-2020-13950, CVE-2020-35452, CVE-2021-26690, CVE-2021-26691 en
  CVE-2021-30641. U kunt de aangepaste packages installeren door
  gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer
  informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://ubuntu.com/security/notices/USN-4994-1

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYNsKOOEs56R4sCd0AQolxQv9HWuptODsFoI7rgDPhEiM+CkoDD9ZvduM
FhA/q7bM5fb8xXurFAbigMh0zCycv2egCdpxP6DDtBI36MWRH1kQxM+bvgq2DcPr
N4/CqXy3NNRdTXVNvILX4aFIb+X3MhXuL+NYiS+gHLyhtCY+WYQu2Fh8IDwfFTOE
2v3rjyXTQ0auZzPtKxTCZHrnGk6ALOjeCAfalXDtdfEbHye1aGHEFCN+pYuQGVBM
cky5SL0UA+YF/6QeKzd8flR8LOuQZ4Wasdta+Gtcgsxv8kRy+5QLDUEtcoMsAFEn
zgb2c9BF3MW5PTnuFpPJ7MPUFWJOaii2NzhNfMScPgL7JRu/qNiQeSwdBYxIFn5U
ycUIpSH8y0nNYk0PgDaW8Em/856aH6EhewIEF6NSFojzWcyand0v7i2srERj8GIH
ojpM4SNwDrHI37r8lyJ/wa9PCZVXXq2lhHIP6MOj/E65W1dGMViuNkNPBuhXSTEl
jrqH0IlWlyNGQPUm5Kvuv/UAXLA84tZs
=kB2w
-----END PGP SIGNATURE-----