-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.04 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Apache
Advisory ID   : NCSC-2021-0488
Versie     : 1.04
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-17567, CVE-2020-13938, CVE-2020-13950,
         CVE-2020-35452, CVE-2021-26690, CVE-2021-26691,
         CVE-2021-30641, CVE-2021-31618
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20210709
Toepassing   : Apache Software Foundation Apache HTTP Server
         IBM WebSphere Application Server
Versie(s)    :
Platform(s)   : Debian
         SUSE Linux Enterprise
         Ubuntu

Update
  Debian heeft updates beschikbaar gesteld voor Debian 10.0 (Buster)
  om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2020-35452, CVE-2021-26690,
  CVE-2021-26691, CVE-2021-30641 en CVE-2021-31618 te verhelpen. Zie
  "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Apache heeft versie 2.4.48 uitgebracht van de Apache webserver. In
  deze versie zijn een aantal kwetsbaarheden verholpen, welke door een
  ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand kunnen worden misbruikt
  voor het veroorzaken van een Denial-of-Service.
  Ook is er een kwetsbaarheid verholpen, welke kan worden misbruikt om
  uit een opgebouwde proxytunnel te breken en zo mogelijk toegang te
  krijgen tot gevoelige gegevens. Hiervoor dient de kwaadwillende wel
  geauthoriseerd te zijn om van de proxy gebruik te mogen maken.

Mogelijke oplossingen
  Apache heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in Apache server 2.4.48. Voor meer informatie, zie:

  https://httpd.apache.org/security/vulnerabilities_24.html

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van apache2 beschikbaar gesteld voor Debian
  10.0 (Buster) om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2020-35452,
  CVE-2021-26690, CVE-2021-26691, CVE-2021-30641 en CVE-2021-31618 te
  verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te
  maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie
  kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://lists.debian.org/debian-security-announce/2021/msg00120.html

  -= IBM =-
  IBM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden met kenmerk
  CVE-2021-26691 en CVE-2021-26690 te verhelpen. Meer informatie kunt
  u vinden op onderstaande pagina:

  https://www.ibm.com/support/pages/node/6467651

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE 15. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:

  https://www.suse.com/support/update/announcement/2021
   /SUSE-SU-20212127-1/

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS,
  20.04 LTS, 20.10 en 21.04 voor de kwetsbaarheden met kenmerk
  CVE-2020-13950, CVE-2020-35452, CVE-2021-26690, CVE-2021-26691 en
  CVE-2021-30641. U kunt de aangepaste packages installeren door
  gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer
  informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://ubuntu.com/security/notices/USN-4994-1

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYOgJ4eEs56R4sCd0AQqfDQv+Oab4TcJOkLiCA8zu96dctWZqSSu3CiwW
z4EUxKRXFeFWu5TArSOdF32LUJKB4biOv/LqsZmIHA/B3GKjPq277QykocDgcMhl
4Nj8/rl6CTbGtPlnImr676kMEyZb+CPvs++0fO9WIAEICzeg6Bvab2XaOzpK3wd+
r0ifYTr2Z51bA7h5P7YFh9j3rvVGsqEMUmIG2ghWoJEH76U+xaY6CzSyCDOwj7JH
PI94ra/04pwk1cR5qSQwiPCmSEl43kH4vFIF6jNhgxfiq2lUq4Ezr9imvvbliW7N
wb1ZRwigQqPc1yBsueJlhPRU9fJRUq06aIx1uF/IXOH+Xb76aCidD7XZZ9Bph3yy
6coC7+3Y3b8/s8Usgj3uQMgan88JKGZrkWH7JQb7odEwzdGM94+xG+64bwzHn7LU
mH7It7KeSazFBYA/gh6NBCo/VCMO6cb83RuSzww7zFYidah2nZHtzsO28hvo2CUO
lL8QJpKcP2fbhBzKTbI57mxPG/GN5hBV
=qrYd
-----END PGP SIGNATURE-----