-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Windows
Advisory ID   : NCSC-2021-0491
Versie     : 1.00
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2021-1675, CVE-2021-26414, CVE-2021-31199,
         CVE-2021-31201, CVE-2021-31951, CVE-2021-31952,
         CVE-2021-31953, CVE-2021-31954, CVE-2021-31955,
         CVE-2021-31956, CVE-2021-31958, CVE-2021-31959,
         CVE-2021-31960, CVE-2021-31962, CVE-2021-31967,
         CVE-2021-31968, CVE-2021-31969, CVE-2021-31970,
         CVE-2021-31971, CVE-2021-31972, CVE-2021-31973,
         CVE-2021-31974, CVE-2021-31975, CVE-2021-31976,
         CVE-2021-31977, CVE-2021-33739, CVE-2021-33742
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van authenticatie
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20210608
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Microsoft Windows
         Microsoft Windows 10
         Microsoft Windows 8
         Microsoft Windows NT
         Microsoft Windows RT
         Microsoft Windows Server 2008
         Microsoft Windows Server 2012
         Microsoft Windows Server 2016
         Microsoft Windows Server 2019

Beschrijving
  Microsoft heeft kwetsbaarheden verholpen in diverse onderdelen van
  Windows. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende mogelijk in
  staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieŽn
  schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * Omzeilen van authenticatie
  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  * (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  * Toegang tot gevoelige gegevens
  * Toegang tot systeemgegevens
  * Verhoogde gebruikersrechten

  Microsoft geeft aan dat de kwetsbaarheden met onderstaande kenmerken
  actief worden misbruikt:

  * CVE-2021-33742 (remote code execution)
  * CVE-2021-31955 (toegang tot systeemgegevens)
  * CVE-2021-31199 (verhoogde gebruikersrechten)
  * CVE-2021-31201 (verhoogde gebruikersrechten)
  * CVE-2021-31956 (verhoogde gebruikersrechten)
  * CVE-2021-33739 (verhoogde gebruikersrechten)

  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-26414 bevindt zich in
  Microsoft Distributed Component Object Model (MS-DCOM). Deze
  kwetsbaarheid wordt gefaseerd verholpen. De beveiligingsupdates van
  deze maand bieden gebruikers de mogelijkheid om aanvullende
  beveiligingsmaatregelen te treffen. Microsoft adviseert om deze
  maatregelen op korte termijn te implementeren. Middels
  beveiligingsupdates van aankomende Patch Tuesdays zullen deze
  maatregelen door Microsoft geforceerd worden ingeschakeld.

  Windows Kernel-Mode Drivers:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-31952 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Drivers:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-31969 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Kernel:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-31951 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2021-31955 | 5,50 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Remote Desktop:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-31968 | 7,50 | Denial-of-Service          |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Cryptographic Services:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-31199 | 5,20 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2021-31201 | 5,20 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Scripting Engine:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-31959 | 6,40 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows HTML Platform:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-31971 | 6,80 | Omzeilen van beveiligingsmaatregel |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Installer:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-31973 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Role: Hyper-V:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-31977 | 8,60 | Denial-of-Service          |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows DCOM Server:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-26414 | 4,80 | Omzeilen van beveiligingsmaatregel |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Network File System:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-31974 | 7,50 | Denial-of-Service          |
  | CVE-2021-31975 | 7,50 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  | CVE-2021-31976 | 7,50 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Event Logging Service:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-31972 | 5,50 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows MSHTML Platform:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-33742 | 7,50 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Windows Codecs Library:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-31967 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows TCP/IP:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-31970 | 5,50 | Omzeilen van beveiligingsmaatregel |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Print Spooler Components:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-1675 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows NTFS:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-31956 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows NTLM:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-31958 | 7,50 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft DWM Core Library:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-33739 | 8,40 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Filter Manager:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-31953 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Common Log File System Driver:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-31954 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Bind Filter Driver:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-31960 | 5,50 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Kerberos:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-31962 | 9,40 | Omzeilen van beveiligingsmaatregel |
  |----------------|------|-------------------------------------|

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYL+kPOEs56R4sCd0AQpTMAv7BKcnm+EZ2eErRWB2MYgHvgQcLRMmUd3O
tI4lKAPtiwforXXRTvn9mZELGkjB+1dedpdPOaLZvpToTcSLRDsvYAv40+QKjNrC
6AaW59WP38Ngs6TLR9AbkfUKypEQI/o2h3nHeC544vJDlGk7kiq6TKYAOH+3eOwM
ua8umEB6s6qznBelOxrhFusXDKrW5RHJt/R2D5uFh5UWfmXUgDCopZRr1YrmCbQt
z6KvLS3qjD3OsjpWslMEN8FbLG1vU9NhwZ+BYeDYjha8/mZ/c4NF9yPF2Q/nwKmZ
DTBMuHrM7wBSAWv3G5RqR1n/jw0Yb4DjzTre+5L3O//nApK7ukLJHk2Ijcoipwz1
wLGXYHlbewDXMOPV+SoVfpsjGg+aQ/hTaFiuJ7M2y9XFQCXVoRmUeN8Th5eo3ZXo
/TcydD89U/FaFsbs1JuFQTjQKn+SsEnAlHae+HRJjj4m5qwN4evyZ7Y3cZD02FOw
a8Y4QN2hvmo64oYtC82mP34qmIXHLumR
=W/uE
-----END PGP SIGNATURE-----