-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft-applicaties
Advisory ID   : NCSC-2021-0494
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-31942, CVE-2021-31943, CVE-2021-31944,
         CVE-2021-31945, CVE-2021-31946, CVE-2021-31980,
         CVE-2021-31983
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20210608
Toepassing   : Microsoft 3D Viewer
         Microsoft Intune Management Extension
Versie(s)    :
Platform(s)   : Microsoft Windows
         Microsoft Windows 10
         Microsoft Windows 8

Beschrijving
  Microsoft heeft kwetsbaarheden verholpen in 3D Viewer, Paint 3D en
  Intune Management Extension. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden
  in 3D Viewer en Paint 3D mogelijk misbruiken voor het verkrijgen van
  toegang tot gevoelige gegevens of voor uitvoeren van willekeurige
  code. Hiertoe dient de kwaadwillende het slachtoffer ertoe te
  bewegen een malafide bestand te openen.

  De kwetsbaarheid in Microsoft Intune Management Extension stelt een
  kwaadwillende op afstand mogelijk in staat willekeurige code uit te
  voeren. Voor misbruik van deze kwetsbaarheid is geen authenticatie
  vereist.

  3D Viewer:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-31942 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2021-31943 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2021-31944 | 5,00 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Paint 3D:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-31945 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2021-31946 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2021-31983 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Intune:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-31980 | 8,10 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYL+kVOEs56R4sCd0AQqybgv/ff4TvaI4XOHhLaGNvM/zNBKLoJUe1osz
2BecM4wGpwS9HjctLhrkXfb9BnGHIDlpItp7NYXGxVg3AKocPxHVY+pt6IRh/7aN
S6DSpgBhUU4qpjiSANwY1KA5njb9DgSwhqsAuPgBE2xVbzXtV5JhE6too9qfTYrf
nPV7RQjI87EEEd/LiwgWRVW5xh9Xb+CoEmNUe5PTw1SfvbxKtgB3qM8+8o5WYUJn
8sz7YKWYB7KVL9QGlvTEU45aFRxaMjxqKI/qPOevs6l3MZ0VbmMUp/7e/Kwyn93o
Eswrc7hWKI6k069PnlkJQnst2bnO4+RIG9fX1OHm9lerNerhI7beX+hXjbaqI8Wr
csqg+Jg6v9AenPzdUSk2eTS2sPgh3q3sMvkg96+eXpLCL6S69MrHP+ffvHKkUiX1
/AOxJJ3bO97R1VHvZGn4AAf0vOMZ/AJ+/sPPm+Q15bi7bWt9PLh0SnE1Pg1wWRIB
fOAaJkRAfMRAdtkZqK5f6EyQqDZFFSFu
=bpOr
-----END PGP SIGNATURE-----