-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Schneider Electric Modicon
Advisory ID   : NCSC-2021-0497
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-22749
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20210609
Toepassing   : Schneider Electric Modicon X80
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid gevonden in de firmware van Schneider
  Electric Modicon X80 apparaten. Een kwaadwillende kan de
  kwetsbaarheid misbruiken voor het verkrijgen van
  configuratiegegevens van het apparaat. Hiertoe dient een
  kwaadwillende een malafide aanvraag te doen richting de webserver
  van de systeem.

  Het is goed gebruik een dergelijke infrastructuur niet publiek
  toegankelijk te hebben.

Mogelijke oplossingen
  Op dit moment zijn er geen updates beschikbaar gesteld door
  Schneider Electric. Zij hebben echter wel mitigerende maatregelen
  gepubliceerd. Zie onderstaande pagina voor meer informatie:

  https://download.schneider-electric.com
   /files?p_Doc_Ref=SEVD-2021-159-05

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYMCdJeEs56R4sCd0AQrpsAwAjWNSZSzsnNJdqazhfIcpHOLvmW/HdZ7W
XHKMRti49gsXOEfq/i55/WC/zXNL2+GQXBI+hbkPUrrD1950Mb9J54T5uUCZfKPn
rKEzaeMgMHCix2dGYamSKGM/IJg8Y6tiJMNoh+So/X9B/MuMHL2WiDPTcDUnpmvQ
sz4hQlw5TZCAyejGV34K2qBkS2z5kyDHtvQh+uzmjmQwz6rB9R0t8CSeX8xhtq5d
2stpuIS/I9eExxqm38mlOZZ1t+tRnMb3CJd/8yOSW4Hgw31znRQNkn70AJN2wLo0
CK77xYKDoF3TxvCVYKcScBGwJHc6CAQwQ6lfkv71iunGjt5GITgOXtKW76yqOUQ5
KWKr8RUT6NUz6IiHagOpPaqLOrSF1+9MDsoZfO4ez6BAtOKAiI3K1g3HnCuCGkXj
HuLfstPXg/7Kh4a3CUeB3mSUBqog02+yGv0FZY45nGe96NVaQiebcJk7BAMuWoyC
gZMEZRsHlPDOdONyYROLLTl/6kj8Yr6Q
=Kq0f
-----END PGP SIGNATURE-----