-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in diverse Intel processors,
         chipsets, firmware, drivers en tools
Advisory ID   : NCSC-2021-0501
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-0055, CVE-2020-8670, CVE-2020-8700,
         CVE-2020-8702, CVE-2020-8703, CVE-2020-8704,
         CVE-2020-12288, CVE-2020-12289, CVE-2020-12290,
         CVE-2020-12291, CVE-2020-12292, CVE-2020-12293,
         CVE-2020-12294, CVE-2020-12295, CVE-2020-12296,
         CVE-2020-12357, CVE-2020-12358, CVE-2020-12359,
         CVE-2020-12360, CVE-2020-24473, CVE-2020-24474,
         CVE-2020-24475, CVE-2020-24485, CVE-2020-24486,
         CVE-2020-24506, CVE-2020-24507, CVE-2020-24509,
         CVE-2020-24511, CVE-2020-24512, CVE-2020-24513,
         CVE-2020-24514, CVE-2020-24515, CVE-2020-24516,
         CVE-2020-26555, CVE-2020-26558, CVE-2021-0001,
         CVE-2021-0051, CVE-2021-0052, CVE-2021-0054,
         CVE-2021-0055, CVE-2021-0056, CVE-2021-0057,
         CVE-2021-0058, CVE-2021-0067, CVE-2021-0070,
         CVE-2021-0073, CVE-2021-0074, CVE-2021-0077,
         CVE-2021-0086, CVE-2021-0089, CVE-2021-0090,
         CVE-2021-0094, CVE-2021-0095, CVE-2021-0097,
         CVE-2021-0098, CVE-2021-0100, CVE-2021-0101,
         CVE-2021-0102, CVE-2021-0104, CVE-2021-0105,
         CVE-2021-0106, CVE-2021-0108, CVE-2021-0112,
         CVE-2021-0113, CVE-2021-0129, CVE-2021-0131,
         CVE-2021-0132, CVE-2021-0133, CVE-2021-0134,
         CVE-2021-24489
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20210610
Toepassing   : Dell Poweredge
         HPE Proliant
         Intel PROSet_Wireless
         Intel Core
         Intel Rapid Storage Technology
         Intel Server Board
         Intel Server Platform
         Intel Thunderbolt
         Intel Xeon
Versie(s)    :
Platform(s)   : Ubuntu
         Microsoft Windows
         Red Hat Enterprise Linux
         SUSE Linux Enterprise

Update
  Dell en HPE hebben updates uitgebracht voor hun systemen welke
  getroffen zijn door de intel kwetsbaarheden.
  SUSE heeft updates uitgebracht om kwetsbaarheden te verhelpen in de
  microcode packages. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer
  informatie.

Beschrijving
  Intel heeft een fors aantal kwetsbaarheden verholpen in een scala
  aan processors, chipsets, firmware, drivers en tools. Veel van de
  benoemde chipsets zijn geïntegreerd en veelal aanwezig in systemen
  die gebouwd zijn met Intel-hardware. De bijbehorende tooling wordt
  over het algemeen standaard bijgeleverd en geïnstalleerd.
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken voor het
  veroorzaken van de volgende categorieën schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * Toegang tot gevoelige gegevens
  * Toegang tot systeemgegevens
  * Verhoogde gebruikersrechten

  Voor vrijwel alle kwetsbaarheden is voor misbruik lokale toegang
  noodzakelijk. De ernstigste kwetsbaarheid bevindt zich in de
  Processor Virtualization Technology en wordt door Intel een CVSS
  score van 8.8 gegeven.
  Geen van de kwetsbaarheden is triviaal om te misbruiken.

Mogelijke oplossingen
  Intel heeft updates beschikbaar gesteld, zowel publiek als via
  hardware-vendors. Intel adviseert om contact op te nemen met de
  leverancier om de bijgewerkte software te verkrijgen en kunnen
  installeren.

  BIOS:
  https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory
   /intel-sa-00463.html

  Bluetooth:
  https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory
   /intel-sa-00517.html
  https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory
   /intel-sa-00520.html

  Brand Verification Tool:
  https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory
   /intel-sa-00546.html

  Computing Improvement Program:
  https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory
   /intel-sa-00530.html

  Driver & Support Assistant:
  https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory
   /intel-sa-00510.html

  FPGA:
  https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory
   /intel-sa-00440.html

  IPP:
  https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory
   /intel-sa-00477.html

  NUC Firmware:
  https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory
   /intel-sa-00511.html

  NUC Laptop Kits:
  https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory
   /intel-sa-00505.html
  https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory
   /intel-sa-00507.html

  Optane Memory:
  https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory
   /intel-sa-00541.html

  Processors:
  https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory
   /intel-sa-00516.html
  https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory
   /intel-sa-00464.html
  https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory
   /intel-sa-00465.html

  Processor Management tools:
  https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory
   /intel-sa-00458.html
  https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory
   /intel-sa-00459.html
  https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory
   /intel-sa-00500.html

  ProSet chipsets:
  https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory
   /intel-sa-00472.html

  Rapid Storage Technology:
  https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory
   /intel-sa-00545.html

  Realsense ID:
  https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory
   /intel-sa-00460.html

  Security Library:
  https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory
   /intel-sa-00521.html

  ServerBoards:
  https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory
   /intel-sa-00474.html
  https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory
   /intel-sa-00476.html

  SSD Data Center Tool:
  https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory
   /intel-sa-00537.html

  Thunderbolt:
  https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory
   /intel-sa-00401.html

  Unite client:
  https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory
   /intel-sa-00506.html

  Virtualization Technology:
  https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory
   /intel-sa-00442.html

  VTune:
  https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory
   /intel-sa-00518.html

  -= Dell =-
  Dell heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  PowerEdge en Client Platfom. Voor meer informatie, zie:

  Client Platform:
  https://www.dell.com/support/kbdoc/nl-nl/000187906
   /dsa-2021-116-dell-client-platform-security-update-for-intel-plat
   form-updates-2021-1
  https://www.dell.com/support/kbdoc/nl-nl/000187907
   /dsa-2021-117-dell-client-platform-security-update-for-intel-rapi
   d-storage-technology-vulnerability
  https://www.dell.com/support/kbdoc/nl-nl/000187908
   /dsa-2021-118-dell-client-platform-security-update-for-intel-unit
   e-client-for-windows-vulnerabilities
  https://www.dell.com/support/kbdoc/nl-nl/000187909
   /dsa-2021-119-dell-client-platform-security-update-for-intel-pros
   et-wireless-wifi-driver-vulnerability
  https://www.dell.com/support/kbdoc/nl-nl/000187910
   /dsa-2021-120-dell-client-platform-security-update-for-intel-thun
   derbolt-controller-vulnerabilities

  PowerEdge:
  https://www.dell.com/support/kbdoc/nl-nl/000187956
   /dsa-2021-078-dell-emc-server-platform-security-advisory-for-a-tr
   usted-platform-module-tpm-1-2-firmware-vulnerability
  https://www.dell.com/support/kbdoc/nl-nl/000187958
   /dsa-2021-103-dell-emc-poweredge-server-security-update-for-bios-
   vulnerabilities

  -= HPE =-
  HPE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  HPE Gen9 en Gen10 servers. Voor meer informatie, zie:

  http://h20564.www2.hpe.com/portal/site/hpsc/public/kb/docDisplay
   /?docId=hpesbhf04150en_us
  http://h20564.www2.hpe.com/portal/site/hpsc/public/kb/docDisplay
   /?docId=hpesbhf04152en_us
  http://h20564.www2.hpe.com/portal/site/hpsc/public/kb/docDisplay
   /?docId=hpesbhf04155en_us
  http://h20564.www2.hpe.com/portal/site/hpsc/public/kb/docDisplay
     /?docId=hpesbhf04156en_us

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 7 en 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het
  commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een
  eventueel handmatige installatie vindt u op:

  RHEL 7:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2021:2305

  RHEL 8:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2021:2308

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in SUSE 12. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:

  https://www.suse.com/support/update/announcement/2021
   /SUSE-SU-20211929-1/

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS,
  20.04 LTS, 20.10 en 21.04 om de kwetsbaarheden met kenmerk
  CVE-2020-24512, CVE-2021-24489, CVE-2020-24513 en CVE-2020-24511 te
  verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te
  maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie
  kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://ubuntu.com/security/notices/USN-4985-1

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYMIaQuEs56R4sCd0AQpNBgv/ZLeww1AogcWAkgsT6/HjMD9JadGVOkY6
jz96L0OI9CmsiGbtzaC3LuwLcUJgB9KkAlnZKtKf6Ev0z/hkc+D7sqZPQI4x81TH
Z0ORKl1RcOlhe2cjpB8ayAjE6OSdGOLWyWP2qmNFsiC2TYWO6l/wwS8baUvAfgMa
sYXkRwr4zNbgnMDQ9lz6wNqux+GFNAIq0XIF532cXVl2WxpXZJu/kmJ5qsQkwjKk
LrCiXst4W1jfgYZ6pGE1LTidZd58sE9W6/38HRn5IXhfDJTgZ7zc9N/WFolQWutG
kcGwvKh2aDGV6ruWRUDBQ9anPleKA+uAclQ1hXelO6BXQ9wCmLa93G0H91Crrj8d
OMIoTJwGdB/L+oy00O40pALVhty69JeLxoa7Mfn8F2Us/Hhr46J1rVrvwQoNPNin
I8weBBnl/rSThjAbb4/48hH2z8ym9iFL/TmsQAHIsgT3CJGw6tJDAz9JRKoYEs/U
Ss77BMiRTKePNcSnQ8/AsOjMZLM6XgST
=goxF
-----END PGP SIGNATURE-----