-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in RSA NetWitness
Advisory ID   : NCSC-2021-0502
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2017-12652, CVE-2017-15715, CVE-2017-18190,
         CVE-2017-18551, CVE-2018-1283, CVE-2018-1303,
         CVE-2018-10896, CVE-2018-15746, CVE-2018-20836,
         CVE-2018-20843, CVE-2019-2974, CVE-2019-5094,
         CVE-2019-5188, CVE-2019-5482, CVE-2019-8675,
         CVE-2019-8696, CVE-2019-9454, CVE-2019-9458,
         CVE-2019-10098, CVE-2019-11719, CVE-2019-11727,
         CVE-2019-11756, CVE-2019-12450, CVE-2019-12614,
         CVE-2019-12749, CVE-2019-14822, CVE-2019-14834,
         CVE-2019-14866, CVE-2019-14907, CVE-2019-14973,
         CVE-2019-15217, CVE-2019-15807, CVE-2019-15903,
         CVE-2019-15917, CVE-2019-16231, CVE-2019-16233,
         CVE-2019-16935, CVE-2019-16994, CVE-2019-17006,
         CVE-2019-17023, CVE-2019-17053, CVE-2019-17055,
         CVE-2019-17498, CVE-2019-17546, CVE-2019-18282,
         CVE-2019-18808, CVE-2019-19046, CVE-2019-19055,
         CVE-2019-19058, CVE-2019-19059, CVE-2019-19062,
         CVE-2019-19063, CVE-2019-19126, CVE-2019-19332,
         CVE-2019-19447, CVE-2019-19523, CVE-2019-19524,
         CVE-2019-19527, CVE-2019-19530, CVE-2019-19534,
         CVE-2019-19537, CVE-2019-19767, CVE-2019-19807,
         CVE-2019-19956, CVE-2019-20054, CVE-2019-20095,
         CVE-2019-20382, CVE-2019-20386, CVE-2019-20388,
         CVE-2019-20636, CVE-2019-20811, CVE-2019-20907,
         CVE-2019-25013, CVE-2019-1010305, CVE-2020-1472,
         CVE-2020-1749, CVE-2020-1927, CVE-2020-1934,
         CVE-2020-1971, CVE-2020-1983, CVE-2020-2574,
         CVE-2020-2732, CVE-2020-2752, CVE-2020-2780,
         CVE-2020-2812, CVE-2020-6829, CVE-2020-7595,
         CVE-2020-8177, CVE-2020-8622, CVE-2020-8623,
         CVE-2020-8624, CVE-2020-8631, CVE-2020-8632,
         CVE-2020-8647, CVE-2020-8649, CVE-2020-9383,
         CVE-2020-10029, CVE-2020-10543, CVE-2020-10690,
         CVE-2020-10732, CVE-2020-10742, CVE-2020-10751,
         CVE-2020-10757, CVE-2020-10769, CVE-2020-10878,
         CVE-2020-10942, CVE-2020-11565, CVE-2020-12049,
         CVE-2020-12243, CVE-2020-12321, CVE-2020-12400,
         CVE-2020-12401, CVE-2020-12402, CVE-2020-12403,
         CVE-2020-12653, CVE-2020-12654, CVE-2020-12723,
         CVE-2020-12770, CVE-2020-12825, CVE-2020-12826,
         CVE-2020-13765, CVE-2020-14305, CVE-2020-14314,
         CVE-2020-14318, CVE-2020-14323, CVE-2020-14331,
         CVE-2020-14345, CVE-2020-14346, CVE-2020-14361,
         CVE-2020-14362, CVE-2020-14363, CVE-2020-14364,
         CVE-2020-14385, CVE-2020-14556, CVE-2020-14562,
         CVE-2020-14573, CVE-2020-14577, CVE-2020-14583,
         CVE-2020-14593, CVE-2020-14621, CVE-2020-14779,
         CVE-2020-14781, CVE-2020-14782, CVE-2020-14792,
         CVE-2020-14796, CVE-2020-14797, CVE-2020-14803,
         CVE-2020-15862, CVE-2020-15999, CVE-2020-16092,
         CVE-2020-24394, CVE-2020-25212, CVE-2020-25643,
         CVE-2020-25684, CVE-2020-25685, CVE-2020-25686,
         CVE-2020-29573, CVE-2021-2163, CVE-2021-20305
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van authenticatie
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         Spoofing
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20210610
Toepassing   : RSA NetWitness
Versie(s)    : < 11.5.3.2
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in RSA NetWitness. De
  kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te
  voeren die leiden tot de volgende categorieŽn schade:

  * Cross-Site Scripting (XSS)
  * Denial-of-Service (DoS)
  * Omzeilen van authenticatie
  * (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  * Spoofing
  * Toegang tot gevoelige gegevens
  * Verhoogde gebruikersrechten

Mogelijke oplossingen
  RSA heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  NetWitness. Voor meer informatie, zie:

  https://community.rsa.com/t5/rsa-netwitness-platform-product
   /rsa-2021-12-multiple-components-within-rsa-netwitness-platform
   /ta-p/612934

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYMHFSOEs56R4sCd0AQpvdwv/XBYW+ANjWC3oBh+XZwjLE3oHmeExQ8Sa
6Heq4FjfSENL8905PR2gTaUyK+9RE8WZkeFI8V9b4mWnZwRsfDpP+JJ8havWC3c9
aDt1/jYgsjUP8ZIXEULZxtaSgj/Mw7eKOkhYSYQ4Z/BQUmZZQ0sHVRPIIpGCd79D
gP2Fdio4XZQZ75diYZxwXIeOlF6TRC1xcxXJyZiKfCs9bjvydZDnXeV1zBSz1gxr
Fprvokp0lnxllsYQEJ9F8tOk8ge7XbDzNiY2XlYvaZOQ431yKwCNFP9hIDnUDJ9+
ESLwyyZY4B8lTQ/5Ru0oXwbd6Mymu07ia4MpVvNIYt1b4trQeH7+m4ksr79Q8ovt
4y1OK2smUjItrFsK9qNuS6eXnf6JXT8K/uHJ9ChceCQVI5XvX8dnj/V+I1Rs+rB6
IGcdPRg9vOv9bEFHv5dsiXAEL8gY5udzKbdsfBdf3q8ywGGVevv6DAfj/PC9sS5D
tsbxVP3LS5j0MblKbMNcrUV4JMKeaAEe
=mkO2
-----END PGP SIGNATURE-----