-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in IBM Spectrum Protect
         Server
Advisory ID   : NCSC-2021-0503
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-4976, CVE-2020-5024, CVE-2020-5025
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20210610
Toepassing   : IBM Spectrum Protect Server
Versie(s)    : < 7.1.13.200
         < 8.1.12.100
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in IBM DB2 zoals gebruikt in IBM
  Spectrum Protect. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in
  staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieŽn
  schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  * Toegang tot systeemgegevens

  De individuele kwetsbaarheden in DB2 zijn reeds beschreven in
  NCSC-2021-0379 en NCSC-2021-0241.

Mogelijke oplossingen
  IBM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  Spectrum Protect Server. Voor meer informatie, zie:

  https://www.ibm.com/support/pages/node/6462189

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYMITiuEs56R4sCd0AQrE/wv9HRSpCba2LmEVma9lKem9g+PPDlY+7a2c
8AjgN7pJbYatkEbllX7aTqifVNlAvh7f/8Qxc1fzeuda9Y6KVLbUnc2/Amyf/gTo
mmVi5dNY2fp/k2VXN5QL0jtKR9cVSpPkZk19/Xy+igXGRkYvNrw/9DzM6+74JkQD
MLYY3vznNr0jIb3AJJp7m2O4JkffzqDqcyRdhUYLkcxkhBhC6U2VW18Q1cz9jIej
S2vuRR7qDjG3cdKcLrWcu+oltqglKmDi8LIs9FIquryQj4PWSuk0mdwfPXBivkvO
MaNgn+FRsg83d1ZcBjcrIBbr27VMlLYs0D4h5RABCrg/QqBb4GIZ1Q28xwBBkWeu
+4Qzx18xrUu3+1YbbWV6t3k1K/1i2XkCeYXMteVqKA+ZjmXRnfwIoKPaRetYzLJQ
STWcd8ZK/nxuBeWnhLj/HtYzoEAQFAu1ri7YPXsXAHEY7839dkA3ARHHpFF4DK78
0MGSpwWGCUZWa6NlWN9iP/hLYtbyz9C3
=xagb
-----END PGP SIGNATURE-----