-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Cisco Finesse
Advisory ID   : NCSC-2021-0504
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-1245, CVE-2021-1246
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Manipulatie van gegevens
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20210610
Toepassing   : Cisco Finesse
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Cisco heeft twee kwetsbaarheden verholpen in Finesse. Een
  ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheid met
  kenmerk CVE-2021-1245 misbruiken voor het uitvoeren van een
  Cross-site-scripting-aanval (XSS). Een dergelijke aanval kan leiden
  tot de uitvoer van willekeurige code in de context van de browser
  van het slachtoffer.
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-1246
  misbruiken om zonder authenticatie toegang te krijgen tot een deel
  van de management-interface en zo gevoelige gegevens te verkrijgen
  of instellingen te manipuleren.

  Beide kwetsbaarheden bevinden zich in de management interface. Het
  is goed gebruik een dergelijke interface niet publiek beschikbaar te
  hebben.

Mogelijke oplossingen
  Cisco heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  Finesse. Voor meer informatie, zie:

  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-multi-vuln-finesse-qp6gbUO2

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYMITf+Es56R4sCd0AQqpIQv/Qe3NGHLu03En1VparnF0Rc49fiFjeGyr
vYrslv0mfxFRUFtL87DFUtM9cO2ooIrxS4TLjP+8XKwRI8lF7Sp/SsD4YnnVzcfK
AFqmVlcYIfbbpfbxPw7z0xzU1b5N60LavRDYEvnpVshl0bYmHrP+TJegDGNgvnGd
+UwrUU9bBUDLYneFtRdSprYbyV0zaGejNMsJmA1TpjtI2pWW72Lywm1P3nGSsxXN
+QEWtIJ0roc5qioIzd6LmpAr+BIBmkwqZATbDyNnzJJU8sgUHuMWGK8t/59262/Q
Aldz15tezASpBGFfjC5Wp3snNB5akjbfFBeXULamw9UeNEnGgaG1B0b2FmJwhxPA
aXU47AF3exc+mr3xObg94MSMUSzAHmRaM2zTKIXALdZZTMj2O/dvwg/oQdCTPVkI
ofNp1/UUiP0qshyT4AOzudaR8DX+syxj5r0Bre+xzSpZekUKoDZWydx0FXmpRRBM
cIfqNNndbcMPY7kGtVw3nmo/Tbx273DE
=7ttK
-----END PGP SIGNATURE-----