-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Google Chrome
Advisory ID   : NCSC-2021-0505
Versie     : 1.00
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2021-30544, CVE-2021-30545, CVE-2021-30546,
         CVE-2021-30547, CVE-2021-30548, CVE-2021-30549,
         CVE-2021-30550, CVE-2021-30551, CVE-2021-30552,
         CVE-2021-30553
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Manipulatie van gegevens
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20210610
Toepassing   : Google Chrome
Versie(s)    : < 91.0.4472.101
Platform(s)   :

Beschrijving
  Google heeft kwetsbaarheden verholpen in Chrome. De kwetsbaarheden
  stellen een kwaadwillende op afstand in staat aanvallen uit te
  voeren die leiden tot de volgende categorieŽn schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * Manipulatie van gegevens
  * (Remote) code execution (Gebruikersrechten)

  Hiertoe dient de kwaadwillende het slachtoffer ertoe te bewegen een
  malafide webpagina te bezoeken.

  Google heeft geen inhoudelijke details over de kwetsbaarheden
  publiek beschikbaar gesteld. Zij geven echter wel aan dat er actief
  misbruik is waargenomen van de kwetsbaarheid met CVE kenmerk
  CVE-2021-30551.

Mogelijke oplossingen
  Google heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in Chrome 91.0.4472.101. Voor meer informatie, zie:

  https://chromereleases.googleblog.com/2021/06
   /stable-channel-update-for-desktop.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYMITdOEs56R4sCd0AQraaQv/flCT2qW7Fq4UhG2m49t0K0zJkCbAlbu2
rqVe3CbPMoUI9qKp0flFrh1iM+olyUM24WE8yBDDz/XfpCb6gaIWW2XsdT2gTbUO
NOzhVVcZkKMbw64aFozTsvxSkBbg3jWgIspF8jLG6rI+DHvdSUFPCRRktHupClTC
xYCyRgNyZp/REUeb3QlGAoA5Roca/bz5IhfZ2MAtCHkCbwOeiB4MEQzkqGSffUIz
Qm18OunDW1sf+bd7lr4uwZT0M6xpxkmJu0fEWSgBPm3VFSzYgN46770WXCsHZrQJ
nl/WmlfWGZNVAxD7T8Y780RQflOHZqsxtvR9xnINMkUH93STU1iUigXN6OTD+he4
g/zFAnLb7gjU8O1UHCgvn/w+COjT6fxsy6MtRTWA9VAfY5JNe7oUJX6nXKRoUuDt
zyJoBn1qDv55Lq9fB5SiwXlz7vjW9+oAPIrvZTt+Czvw0zFPwFjhGmeFsiRXBcO0
ApQuoN4IdnBdRHC2Vc+TBNEng4ifIZwQ
=T6eL
-----END PGP SIGNATURE-----