-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Bosch IP Camera's
Advisory ID   : NCSC-2021-0506
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-23847, CVE-2021-23848, CVE-2021-23852,
         CVE-2021-23853, CVE-2021-23854
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Denial-of-Service (DoS)
         Manipulatie van gegevens
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20210610
Toepassing   : Bosch IP camera
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Bosch heeft kwetsbaarheden verholpen in IP camera's CPP4, CPP6,
  CPP7, CPP13 en AVIOTEC. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende op
  afstand kan de kwetsbaarheden misbruiken voor het veroorzaken van
  een Denial-of-Service, het verkrijgen van gevoelige informatie, het
  manipuleren van de instellingen van de camera of het uitvoeren van
  een Cross-site-scripting-aanval (XSS). Een dergelijke aanval kan
  leiden tot het uitvoeren van willekeurige code in de context van de
  browser van het slachtoffer.

  Bosch geeft de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-23847 een CVSS
  score van 9.8. Deze kwetsbaarheid kan leiden tot exfiltratie van
  gevoelige gegevens en manipulatie van de kwetsbare camera. Hiervoor
  heeft de kwaadwillende geen voorafgaande authenticatie nodig.

  Het is overigens goed gebruik dergelijke camera's niet publiek
  toegankelijk aan het internet te hebben.

Mogelijke oplossingen
  Bosch heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  de firmware van de kwetsbare camera's. Voor meer informatie, zie:

  https://psirt.bosch.com/security-advisories/bosch-sa-478243-bt.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYMITaeEs56R4sCd0AQqkqAv8CJUILmQC+41TYoh+sXuag83zzxfxYR8j
/9WnJ458zkE6MO/CK/beVG3eKxCMe8nmoWmXYcQdKqNv0pWzAKiJV+t9wPiEH1iE
pERbfr81ARS75AlVQCAFfjppqMrS5hIsCEEGlKy8+eVElG4BVzbFOficUUMm61FA
E/cIkUAjy0UP5Uekud1aEXonwvzRtT7dLVNW/h8X1lTgNzLv2BoNRcK9nkvk8547
b/fBlp1DjM5p0U5iGYYLSjxN1TPqTs/6iWpvBrpaURh7G2uFJhL5k9Hw5vxWW0HT
lGPMicKt5ABas9oHsjLa4c6yprFPXAM+UIOaS1TZxZgpX78lYSK04zPtK7NMCQaY
Wjip49b60AdgPx9nnQFUyc0syIST5vpgFAmrBSkesiPauU7n/APrJtu0TUfjl1FE
4Dkwh6RMzJwlVk9SL2xZXwpLWRxvUgvmJ8cH0/1w4sU2JtmhQzvPm02JF9jReosd
/96K8k9W0XLfv3iprf+Njqpzm1nfCxgU
=oxNO
-----END PGP SIGNATURE-----