-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Infoblox NIOS
Advisory ID   : NCSC-2021-0554
Versie     : 1.00
Kans      : low
CVE ID     : CVE-2020-15303
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20210629
Toepassing   :
Versie(s)    : < 8.5.2
Platform(s)   : Infoblox NIOS

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in Infoblox Network Identity
  Operating System (NIOS). De kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende
  met verhoogde rechten in staat een Denial-of-Service te veroorzaken.

Mogelijke oplossingen
  Infoblox heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://community.infoblox.com/t5/Security/NIOS-XML-Vulnerability
   /m-p/22437#M1995

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYNsKAOEs56R4sCd0AQob1gv/Xo0ZwgATyx18z792Ttgs6NroDXTsUfjx
QkRKwJCcw68quuR6Ki6g+BDT9KrEMW3tD9hQQciIauCcKCqWDmCLAznwfJJNL+3u
lOY5B12yHvAuW4GZrlqjO3NJppnirnB3u+A6hprVYPthVWdWd8trFVyW2z8x4Vq9
BQwlcnKvrMUq+Yh4jOMszWoLuCcwJI6uejiZszo4HnAQ7AuuemktpKP3VRZ2gxOg
KUG4zNwlrUReBgWKtfeB3UP/wpGJaiTYUgLYAsEPK8dN9L8PmBejBZFnwbS3qs5G
igXwGk6nNhH71w9foTadzSnI+cdKuOn/3s4f68esdRkEvIGPSA5jzvjWFir49qiL
AiPomZdozIXl0haM+LVXe8DGlYiWmuqNSeXXlZkZq5DbUr6hC0TdVGHN3yLv1Te1
cmN5sUhSvtjy22nTFmpDkXdFGCQJPQoheJv5O2U5/byLA2NNv1CZ0W0U9epfIxen
tRyBxxwooHGNsFklMpkshNJ2yUfVtXRi
=Pp5j
-----END PGP SIGNATURE-----