-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in RabbitMQ
Advisory ID   : NCSC-2021-0556
Versie     : 1.00
Kans      : low
CVE ID     : CVE-2021-32718, CVE-2021-32719
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20210629
Toepassing   : Pivotal RabbitMQ
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in RabbitMQ. De kwetsbaarheden
  stellen een kwaadwillende in staat willekeurige code uit te voeren
  onder de rechten van de gebruiker.

  RabbitMQ categoriseert deze kwetsbaarheden volgens de CVSSv3 methode
  met een hoogste score van 3.1.

Mogelijke oplossingen
  RabbitMQ heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's:

  CVE-2021-32718:
  https://github.com/rabbitmq/rabbitmq-server/security/advisories
   /GHSA-c3hj-rg5h-2772

  CVE-2021-32719:
  https://github.com/rabbitmq/rabbitmq-server/security/advisories
   /GHSA-5452-hxj4-773x

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYNsKF+Es56R4sCd0AQrTCgwApaDDXxYtebGwc2NHtmWUL0J/zIvR2YbP
QPWCozqRUdOwNQQ3oYKBcBIrjxFX3oZW4qP09/0wiPRPWMp4OB0ng2J2vQ5A5No8
Hl/qDJ6R+CMgsm70qQ4zXZo48aXX1ZkF4ExbrpNRy1WTPlFZNZY+DLG8Lw9Bf8EW
u71gbbAsJT+teQVyvnkyi9lXhysGksVbua6sryQT8HqRGi5vJRyVulj2i1LbJVCL
4t2SkZy8uCTFsFkTqsYIVIVRlY13Ryts/jftqrkuZgOs7907iHV4hDSSASz0APBX
FxavO/aAGe2FUR55UvjFYwy2R2NrAvMYSv/e+idIJ3CHNbTNeEHn8LNpOOq4K96r
J2AVvwFFEHKJibzbMWO4HY+Luri8f30Qf0a8c1o+lfK00xf4Fa8NAaxPDztVLiiL
O9nFv6O3bZWrmKIv0EgVxzjmnyBOIdOVKLxpjvS9/UoTynR3hOM3Fa34gXYlU3q2
zX25P3tjhOC38I7PNGCcv+mLcE7xgK1s
=ITMo
-----END PGP SIGNATURE-----