-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in RabbitMQ
Advisory ID   : NCSC-2021-0556
Versie     : 1.01
Kans      : low
CVE ID     : CVE-2021-32718, CVE-2021-32719
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20211011
Toepassing   : Pivotal RabbitMQ
Versie(s)    :
Platform(s)   : OpenSUSE
         SUSE Linux Enterprise

Update
  SUSE en OpenSUSE hebben updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. In deze update is ook de kwetsbaarheid met kenmerk
  CVE-2021-22116 opgenomen, waarvoor het NCSC beveiligingsadvies
  NCSC-2021-0509 heeft gepubliceerd. Zie "Mogelijke oplossingen" voor
  meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in RabbitMQ. De kwetsbaarheden
  stellen een kwaadwillende in staat willekeurige code uit te voeren
  onder de rechten van de gebruiker.

  RabbitMQ categoriseert deze kwetsbaarheden volgens de CVSSv3 methode
  met een hoogste score van 3.1.

Mogelijke oplossingen
  RabbitMQ heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's:

  CVE-2021-32718:
  https://github.com/rabbitmq/rabbitmq-server/security/advisories
   /GHSA-c3hj-rg5h-2772

  CVE-2021-32719:
  https://github.com/rabbitmq/rabbitmq-server/security/advisories
   /GHSA-5452-hxj4-773x

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.3. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/archives/list
   /security-announce@lists.opensuse.org/thread
   /7NL4I6R5WB6N3LAJGL2UC3TXXGKBNRLE/

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in SUSE 15. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:

  https://lists.suse.com/pipermail/sle-updates/2021-October
   /020421.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYWQvwuEs56R4sCd0AQo0Mgv/T512Gdp8u9+MUiPjEpn3nsyt/kcgcPkj
j+4lvcg/p0w/lg6DrkHEvk0ZQQGdfG56ONhCTiRHH/BYygdD1J2Sn9EFm/Tpmy5g
bQazbBNa4rUWSw9zXc8UPBZvGKOaeKsify50/D6SJsrm6juUAtYA5nty2CskWd7W
k4NjN0gkYw0iPo4t/c40U3YbmlNaM7xlxqlqIPsh1JgO15XVMasV+rp/y57z7asN
wKcjawJawSxMxzZ5pXSKqVy7jQC8Aa6KZE9wfk308czACaCXr0h79rPFV4+NTnJw
OoNTEM48OP2Q6vZQymeGyz7/t6qTUQT1ce8i08JH6iH4De25N1R6UgooJipThMdc
PNByBgR6TrEzYe8A4SpGOIDVN+kktkJX5MZXq+V5BBp7gHf1sgldrjoPW4Pd16aO
Ja5o+taxhhddXeUQqHxbDoX6UThQLbPbXxSTbf1ppAhvHBcg4t8DUzkKVv1zT03b
rV3oeNmJKHUgExyqpBRV6NrkF8EDl5IZ
=b1B9
-----END PGP SIGNATURE-----