-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in GitLab
Advisory ID   : NCSC-2021-0573
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-22223
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Cross-Site Request Forgery (XSRF)
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20210702
Toepassing   : GitLab Community Edition
         GitLab Enterprise Edition
Versie(s)    : < 14.0.2
         < 13.12.6
         < 13.11.6
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in GitLab. De kwetsbaarheden
  stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die
  leiden tot de volgende categorieŽn schade:

  * Cross-Site Request Forgery (XSRF)
  * Cross-Site Scripting (XSS)
  * Denial-of-Service (DoS)
  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  * (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  * Toegang tot systeemgegevens

  GitLab categoriseert deze kwetsbaarheden volgens de CVSSv3 methode
  met een hoogste score van 7.7.

Mogelijke oplossingen
  GitLab heeft nieuwe versies uitgebracht om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://about.gitlab.com/releases/2021/07/01
   /security-release-gitlab-14-0-2-released

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYN8FS+Es56R4sCd0AQoJxAwAo5rmw7ejXdCpeXqq9/1SphwlWZu1cvda
Z49tuVlpWUAlbYotM4U/IZ3Orw8+1iypRBmAaA07aEeleGVkbRhCMiT/gWxrLIZs
J2WnlfsCxVjxZIPNjRZ/4XpHQjzh7qZCDO4NpPRT5d/pYC2wYF9Lf3sCYrzL8n9C
dYaZg9cgepIBsIk/i+OqvqGrQVgDypGuqePCzWjjyCO7T16udqtIlVhKkdlLv/v+
xVXGS53whYCrhni70DU1PFJgy3rBk38wg4+ccQprjN6ygOCKWhoRF8aYGzLFh/rp
m4rep5A3PpqcxhNT4LLhTIXbKEv5d0/iZ/c+KyuM+9Ie1pgXnF4vHk7EDQiKUYGC
yOad7Lvbu0L2+TxCHWGGnj2sfP/JS81pdVflG9yZhV8XG+R0OIAv/fi9w1oxLUkA
bnzue7KvC+eN7F8pkrtg3BLxRwi6IWPVvvKl1Xy0Kgct16EE/Czil9So3AfKkIk0
9iDK1q3C/5i/qTiIr1FPV4uQM6errmmt
=OOC3
-----END PGP SIGNATURE-----