-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in GitLab
Advisory ID   : NCSC-2021-0573
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-22223, CVE-2021-22224, CVE-2021-22225,
         CVE-2021-22226, CVE-2021-22227, CVE-2021-22228,
         CVE-2021-22229, CVE-2021-22230, CVE-2021-22231,
         CVE-2021-22232, CVE-2021-22233
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Cross-Site Request Forgery (XSRF)
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20210707
Toepassing   : GitLab Community Edition
         GitLab Enterprise Edition
Versie(s)    : < 14.0.2
         < 13.12.6
         < 13.11.6
Platform(s)   :

Update
  Aan dit beveiligingsadvies zijn de CVE-kenmerken toegevoegd van de
  kwetsbaarheden die in dit advies worden beschreven. Deze wijziging
  brengt geen verandering van inschaling teweeg.

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in GitLab. De kwetsbaarheden
  stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die
  leiden tot de volgende categorieŽn schade:

  * Cross-Site Request Forgery (XSRF)
  * Cross-Site Scripting (XSS)
  * Denial-of-Service (DoS)
  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  * (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  * Toegang tot systeemgegevens

  GitLab categoriseert deze kwetsbaarheden volgens de CVSSv3 methode
  met een hoogste score van 7.7.

Mogelijke oplossingen
  GitLab heeft nieuwe versies uitgebracht om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://about.gitlab.com/releases/2021/07/01
   /security-release-gitlab-14-0-2-released

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYOWnYuEs56R4sCd0AQqOYwv/e72xuqQDxL/Fs6Rf+YpDIhLIds401sY1
f2mnFsnlTltCNshmiiIFOkD2rZPppZZZCrDp9WAOz0PwuuczCyLOCccTvUrWjVx/
cKvcUQPdbgzGCZW91D16ctmQHayM3nBmb0ThUnlZ6Rzk6zmh3h/6wsQXLYce9fvk
2WQSCoFqhPrILcwWlS44u32L9c+4sgfXZ7F+okAPmh7zmNWJGCEGEe8dzk71uRyZ
lZXEEvtwghf6C0nbvAiOl/nEeNB10mVm7lTLy7Fa9f716NdPvtqVI6MRYYLLcZTO
QJsWbbJenxBLFkRNsWMKfX2HiPeMtF6ORMoaAieAOLEY4L2kP0QNYNBtr7nvWwoi
Dtg3+qlRlvUEU0QFoTrU7bT40u2xc8WeUPzVlpzyzMxS2J0p6U9wX6qDP9hARn6Q
CjM4f4BDFVynm/xxoEhdPh+Bfn4vU9SW0nDFizd/ILAFqKW8oSJo6cYDqnVmftPC
va2zpZgOnNd6pXpJDFu98gXqKs1vgQE0
=cmik
-----END PGP SIGNATURE-----