-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Kaseya Virtual System
         Administrator (VSA)
Advisory ID   : NCSC-2021-0592
Versie     : 1.00
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2017-12410, CVE-2021-30116, CVE-2021-30117,
         CVE-2021-30118, CVE-2021-30119, CVE-2021-30120,
         CVE-2021-30121, CVE-2021-30201
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Omzeilen van authenticatie
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         SQL Injection
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20210712
Toepassing   : Kaseya Virtual System Administrator (VSA)
Versie(s)    : < 9.5.7a (9.5.7.2994)
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Kaseya VSA. De kwetsbaarheden
  stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die
  leiden tot de volgende categorieŽn schade:

  * Cross-Site Scripting (XSS)
  * Omzeilen van authenticatie
  * (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  * SQL Injection
  * Toegang tot gevoelige gegevens
  * Toegang tot systeemgegevens

  Deze kwetsbaarheden zijn actief misbruikt door kwaadwillenden.
  Kaseya heeft hier uitgebreid over geÔnformeerd, zie deze pagina voor
  meer informatie:

  https://helpdesk.kaseya.com/hc/en-gb/articles
   /4403440684689July%2011,%202021%2010PM%20US%20EDT

  Zie ook de onderstaande pagina voor verdere achtergrond informatie
  en handelingsperspectief wanneer u het vermoeden heeft dat uw
  systemen zijn gecompromitteerd:
  https://www.ncsc.nl/actueel/nieuws/2021/07/03
   /schakel-kaseya-vsa-uit-mogelijke-ransomware-aanval-via-leveranci
   ersketen-gaande

Mogelijke oplossingen
  Kaseya heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Door het toepassen van de updates zal bepaalde functionaliteit
  onbeschikbaar worden. Voor meer informatie over de beschikbare
  updates en verder te ondernemen stappen, zie:

  https://helpdesk.kaseya.com/hc/en-gb/articles/4403785889041

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYOwFPOEs56R4sCd0AQpBuQwAoSAFuR0bXXBTMQRM0YtAAz1/1W97dwmi
xb/2ylEjI89gsFWgcJl3e8H9jiurL/qHjTABz+CWeXxHqhLe3E2jwspj3Rm7QviM
D8MOfx9hpqm8VFrOe4f/KOFzruDAVhi+dOU4HM4tXGaiG3P9WEZ27hurq2KsTm9d
SstrQF7vo/UwmoWXumhFjTyE0nuFz9f8+1GLcf64ESz2KYrTDrZXeH0BMOGicR0A
YH7A6TvRAfq22/baaxVSqbK1ITFWt/8bCIyr0/Ofg8gNZNpOwH0FeLiRRb3X0OEL
Tf5z2fj2JTXS12FJX2eUSsJDUNwZK1kO00iKw1J7dRzdXHR9CyoJZrPUgDPmLnrc
vmRXZxrczHF0lUHRczAaYsxSDRybVVAJiwF+2y1G6Lu6jxe6rZkDDg8LLBTkna85
FEEiGy3hESEu8Eztv07w4EOVMDHCyZXIZbF79FDpbl80B4HDGFQLbF4yNrXCbeBr
TG6P3P0dVaELjyYkxdsjsFBCUy8vQb7E
=V5En
-----END PGP SIGNATURE-----