-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Kaseya Virtual System
         Administrator (VSA)
Advisory ID   : NCSC-2021-0592
Versie     : 1.01
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2017-12410, CVE-2021-30116, CVE-2021-30117,
         CVE-2021-30118, CVE-2021-30119, CVE-2021-30120,
         CVE-2021-30121, CVE-2021-30201
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Omzeilen van authenticatie
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         SQL Injection
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20210719
Toepassing   : Kaseya Virtual System Administrator (VSA)
Versie(s)    : < 9.5.7a (9.5.7.2994)
Platform(s)   :

Update
  Kesaya brengt updates uit om de functionaliteiten die door de
  beveiligingsupdate onbeschikbaar zijn gemaakt weer te herstellen.
  Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Kaseya VSA. De kwetsbaarheden
  stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die
  leiden tot de volgende categorieŽn schade:

  * Cross-Site Scripting (XSS)
  * Omzeilen van authenticatie
  * (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  * SQL Injection
  * Toegang tot gevoelige gegevens
  * Toegang tot systeemgegevens

  Deze kwetsbaarheden zijn actief misbruikt door kwaadwillenden.
  Kaseya heeft hier uitgebreid over geÔnformeerd, zie deze pagina voor
  meer informatie:

  https://helpdesk.kaseya.com/hc/en-gb/articles
   /4403440684689July%2011,%202021%2010PM%20US%20EDT

  Zie ook de onderstaande pagina voor verdere achtergrond informatie
  en handelingsperspectief wanneer u het vermoeden heeft dat uw
  systemen zijn gecompromitteerd:
  https://www.ncsc.nl/actueel/nieuws/2021/07/03
   /schakel-kaseya-vsa-uit-mogelijke-ransomware-aanval-via-leveranci
   ersketen-gaande

Mogelijke oplossingen
  Kaseya heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Door het toepassen van de beveiligingsupdate zal bepaalde
  functionaliteit onbeschikbaar worden. Voor meer informatie over de
  beschikbare updates en verder te ondernemen stappen, zie:

  https://helpdesk.kaseya.com/hc/en-gb/articles/4403785889041

  Kesaya brengt een herstelupdate uit om de onbeschikbare
  functionaliteiten weer te herstellen. Zie:

  https://helpdesk.kaseya.com/hc/en-gb/articles/4404146456209

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYPVeNOEs56R4sCd0AQo6XAv+MOy557abe0Yy2K0qDkqvjnLty1iH37y+
wgMVYmg7CyCf/W7qpkpwSsDQCEA8EZz0ri10epSxIKBgGVTxOAtYUzSZ9E6K8/Tb
6AfxSpCi7/YAdzdN0vbrzQcJLcSnbC6Lc7RsKui9qcNhPUq24EphQIDSuIXSuoOp
yDGEP1x1ySaiepOI5X0uHBkXdVrCETdXUhpgl6ubv0Ltu1LGTQooIzWD56NZ7tLE
R2RftEcOXROhQCOeYdbHI94+UGcyzussYpsWLwU/m/EKDyHUIRMc5U80WQEw7Bf/
QZRHvVGkC72GwXVeckxTBLuZ39NV361sk6d0coVbxi0ehqznJf5aeiUi8C2/mQIV
6//UHBo6l4WIE705wznu0LoRuw4A72Zi5fHuRJDXYLnYT70DgN1EALex0I4ar98s
ww7aoHlwo6u6HfF0d9IrjiYY9IX+1ybrXfsBMxoXJpDHo3CZO/W8UXJSElDNPSlf
BJw5Q0Cda7y7lrz5cH5nDgvKY8etxhBy
=+bBl
-----END PGP SIGNATURE-----