-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Microsoft Power BI
Advisory ID   : NCSC-2021-0607
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-31984
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Uitgiftedatum  : 20210713
Toepassing   : Microsoft Power BI
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in de Microsoft Power BI
  applicatie. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid mogelijk
  misbruiken om willekeurige code uit te voeren met verhoogde rechten.

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheid wordt verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheid, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYO3PaeEs56R4sCd0AQqExAv/T3BlU4WnoBXFf1HRavo4OfjfLSaPLbuW
EZKXH7L+CmPK5BhpEUwCHHvqj0KoM+QP9BI+7k15WufkWUYuzFnns2n4zxpxhWX4
TQ69o/B0oN1pX1NN9A11IxoHBHvk7Ti+2Jr2D5sTqZY9hOoDhRgZwMlYBiwK8mTL
GFERYhgx3/VCY+riL1GLsiWPjshKBspZZE1Narb34T10lNQJSl1YwJUWJVchuH5k
2AzNKcWkVpXE19tWxpkqOECNjY6nhABbHji3dY3YNM+ZwOy/A4Cl81pr0O3R/6m+
0AT5aFaDpSXo/eEk5YcIBGeZEww3yinFN21byFyCNuIVl7RpVC97ulNFEnzu7oZO
QVHevfnJEnmHf94AOradBJ+PmBN8flWenb6iul3uwdPK2Wl2JeezajHN9gdkvs1h
4byQz/iF/ZlqPyF5y+qB1tuwZPrpfBKc65Ckt9B55v2dm3vJtwoas0Jh/Z3Al5Y5
Aklbqe0Nqhzu707yVtyII0mlyRNtqlQe
=YY5U
-----END PGP SIGNATURE-----