-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Exchange
Advisory ID   : NCSC-2021-0608
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-31196, CVE-2021-31206, CVE-2021-33766,
         CVE-2021-33768, CVE-2021-34470, CVE-2021-34473,
         CVE-2021-34523
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20210713
Toepassing   : Microsoft Exchange
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Exchange. Microsoft
  geeft aan dat de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2021-34523 en
  CVE-2021-34473 reeds in de updates van April zijn verholpen maar dit
  nu geadministreerd.

  Hieronder staat een overzicht van de verschillende kwetsbaarheden
  beschreven per CVE en de impact:

  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-31196 | 7,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2021-31206 | 7,60 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2021-34523 | 9,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2021-34473 | 9,10 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2021-33766 | 7,30 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  | CVE-2021-33768 | 8,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2021-34470 | 8,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYO3PWOEs56R4sCd0AQqpvAwAs8DFsDrWfe30O18a6WeZi9fwGfId390X
HrRyZpYC/uFMmRVOo8TkCVwDGKOS3NdgzWiMuV5oRPN+IHawxboJmM50iWz276yr
xMOz2q0MWdLsdjzAmMMfZihByLCEbUJ25mebtCJWTljKTc5hjp1/K4cM6SsGYCHG
60TNSRg2MYAjnGoIWwAO94WmTYsfDpd9bBLlXIJjHbWD9jtNlzNXBjH5qYLXpbH1
PnewUsKZ5xwxrnVI/yU49fbQNOOEMI725z4Whq9NBLuI7O76nG9iGI0cojJp4lFq
Ivc4JVpx4FzJY+ZnZ1qXPMrbp409A2DQYY45YLOvZOWF/JrCKFcnxTUabRT89Wfq
EnE0SycnsO4oCL3eTIvQg4GeFHCIIqsjEXCD1aWhllJROIezdRkUc1jOB5R/TOoW
RedMF1tQwDbItj4nci09vd1KAa7Zhis+s92CVG0DK4U5JicZdecr9L2ms+prkVez
BNyVDs0FrADCvJ2SuT5AX3EapORpXMZw
=OCym
-----END PGP SIGNATURE-----