-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Exchange
Advisory ID   : NCSC-2021-0608
Versie     : 1.01
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2021-31196, CVE-2021-31206, CVE-2021-33766,
         CVE-2021-33768, CVE-2021-34470, CVE-2021-34473,
         CVE-2021-34523
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20210809
Toepassing   : Microsoft Exchange
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Update
  Op 5 augustus is op de BlackHat security-conferentie door een
  onderzoeker een uitgebreide presentatie gegeven over kwetsbaarheden
  in Microsoft Exchange. De onderzoekers hebben de kwetsbaarheden
  ProxyShell gedoopt (niet te verwarren met ProxyLogon, een
  vergelijkbare aanvalsvector van dezelfde onderzoeker,
  NCSC-2021-0200). De kwetsbaarheden zijn in april 2021 reeds
  stilzwijgend gepatched, maar sinds het vrijkomen van de details
  wordt actief misbruik gesignaleerd. Om deze reden is dit
  beveiligingsadvies geupdated en ingeschaald op HIGH/HIGH.

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Exchange. Microsoft
  geeft aan dat de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2021-34523 en
  CVE-2021-34473 reeds stilzwijgend in de updates van april 2021 zijn
  verholpen, maar heeft dit nu publiek gemaakt.

  Hieronder staat een overzicht van de verschillende kwetsbaarheden
  beschreven per CVE en de impact:

  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-31196 | 7,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2021-31206 | 7,60 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2021-34523 | 9,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2021-34473 | 9,10 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2021-33766 | 7,30 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  | CVE-2021-33768 | 8,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2021-34470 | 8,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Op 5 augustus 2021 heeft een onderzoeker een presentatie gegeven op
  de BlackHat security-conferentie over een aanval die uit te voeren
  is door het gecombineerd misbruiken van de kwetsbaarheden met
  kenmerken CVE-2021-31207, CVE-2021-34473 en CVE-2021-34523. Deze
  aanval heeft de naam ProxyShell gekregen (niet te verwarren met
  ProxyLogon, een vergelijkbare aanvalsvector van dezelfde
  onderzoeker, NCSC-2021-0200). Bij een geslaagde aanval verkrijgt de
  aanvaller controle over de kwetsbare Exchange server.

  Inmiddels bevestigen verschillende partijen dat de aanval in het
  wild wordt toegepast. Hiermee verandert de inschaling naar
  HIGH/HIGH.

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

  Presentatie onderzoeker:

  https://blog.orange.tw/2021/08
   /proxylogon-a-new-attack-surface-on-ms-exchange-part-1.html
  https://blog.orange.tw/2021/08
   /proxyoracle-a-new-attack-surface-on-ms-exchange-part-2.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYRFQiOEs56R4sCd0AQqtawwAp7pUNeT1jrrYJ3S0lwY0AtpyakogBn8v
DBr6tcIn9Hu4LtFxZqgYMtnpf/aErffopwJqmipTSawKJFA3Z4raNa9R8u5fduuY
Yx407Dd//IVjFhWwmPPC3FhCb4nu5ImyNaktw9G4lhKeltrrBFavybUgKkScA2oA
9XYSggKPAvgJzIb8i0EmcapzIE3nZPL1i7E5WSk2OgGWNuZsl70mh4P6g7g2cOrU
+ht2GdLLsq2CugaySucMng9fqLoqG6vmc0UC33GdEqUn3OaHcg5DjksB/3RKY2Yn
IH7r3ex0rCVI9q6olrA0Yi/TUdAH4mWTb3eZXNL5XisXPoRE/JFcFS9Y4+jUhoXJ
hK6yrL/yanl1LlnKaVM0wJX0Tu+3gCZrAd8UYRPnf5gOBOO+O1dmx9ImcUjbRapH
xgZOdDHiBTycIwQcBwa0tp9YpWc/tkD9ASdq/mBlAchCm31kGJAUKCkr8Kq0JuAI
xJkczNTzIkM6NJt5mFnS4VGJOhQc2tAR
=LGMZ
-----END PGP SIGNATURE-----