-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Exchange
Advisory ID   : NCSC-2021-0608
Versie     : 1.02
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2021-31196, CVE-2021-31206, CVE-2021-33766,
         CVE-2021-33768, CVE-2021-34470, CVE-2021-34473,
         CVE-2021-34523
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20210831
Toepassing   : Microsoft Exchange
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Update
  Dit beveiligingsadvies is bijgewerkt op basis van nieuwe informatie
  over onder andere ProxyToken. Zie "Beschrijving" en "Mogelijke
  oplossingen" voor meer informatie. De inschaling van dit advies
  blijft onverminderd HIGH/HIGH.

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Exchange. Microsoft
  geeft aan dat de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2021-34523 en
  CVE-2021-34473 reeds stilzwijgend in de updates van april 2021 zijn
  verholpen, maar heeft dit nu publiek gemaakt. Voor meerdere van
  onderstaande kwetsbaarheden zijn de volledige technische details
  beschikbaar.

  Hieronder staat een overzicht van de verschillende kwetsbaarheden
  beschreven per CVE en de impact:

  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-31196 | 7,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2021-31206 | 7,60 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2021-34523 | 9,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2021-34473 | 9,10 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2021-33766 | 7,30 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  | CVE-2021-33768 | 8,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2021-34470 | 8,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Op 5 augustus 2021 heeft een onderzoeker een presentatie gegeven op
  de BlackHat security-conferentie over een aanval die uit te voeren
  is door het gecombineerd misbruiken van de kwetsbaarheden met
  kenmerken CVE-2021-31207, CVE-2021-34473 en CVE-2021-34523. Deze
  aanval heeft de naam ProxyShell gekregen (niet te verwarren met
  ProxyLogon, een vergelijkbare aanvalsvector van dezelfde
  onderzoeker, NCSC-2021-0200). Bij een geslaagde aanval verkrijgt de
  aanvaller controle over de kwetsbare Exchange server.

  Voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-33766 is op 30 augustus
  door Zero Day Initiative (ZDI) een blogpost gepubliceerd met
  technische details over hoe de kwetsbaarheid kan worden misbruikt.
  ZDI beschrijft een voorbeeld waarbij een kwaadwillende e-mails van
  een Exchange-gebruiker buit kan maken. De kwetsbaarheid heeft de
  naam ProxyToken gekregen.

  Verschillende partijen melden dat ProxyShell actief wordt misbruikt.
  De inschaling van dit beveiligingsadvies is HIGH/HIGH.

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

  -= Blogposts =-
  ProxyLogon:
  https://blog.orange.tw/2021/08
   /proxylogon-a-new-attack-surface-on-ms-exchange-part-1.html

  ProxyOracle:
  https://blog.orange.tw/2021/08
   /proxyoracle-a-new-attack-surface-on-ms-exchange-part-2.html

  ProxyShell:
  https://blog.orange.tw/2021/08
   /proxyshell-a-new-attack-surface-on-ms-exchange-part-3.html

  ProxyToken:
  https://www.zerodayinitiative.com/blog/2021/8/30
   /proxytoken-an-authentication-bypass-in-microsoft-exchange-server

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYS4ebOEs56R4sCd0AQrBkAv+Md655UA6nT/KU/VLO55EH1VLPMUjsUXp
eJ9ynjtSbr1VAWxlGO+h/JpNO8cOPOjDuL8EZ/1edEhcAWjPQf1TXZyPFVg8Ed9j
uksdLqibtVMVi/h99Te0pwy0/d1eb/UYWLs+fI9aon9kcX8qinmDx1RBRQ9Rhaph
vtNoJFZKG8t1xB9LCac0jexjvphMTOUqo/sYn0un0qzju4evLd6ESTYgqZE5vB6M
SnB4YKB0m6Qfc6mDaoMRetEU1vTp1QJB1QeVKeFb7J15ozIv18tnHI/RIlUdQzxe
laAKa6gL0iQWSIDNVrDx+iFVn75jkzcTnZS0VJ4eGUHbrVaoC0wpCNqDKwxmmvvN
gWQnzjLmImQsdF0xYzgvRLMaJ6SEy0TE7ifU1jsQ113HX57kjVHGKAzm8qf33A3M
qfQxALdtG0iHp3aEikwsNErf2Aaz4PvYOeskGpDSwD7NEAsk7KgUSMuaHZVg+khB
AX/bruUKxRJcbM4VfwByCoXPm/oIfWkH
=xplJ
-----END PGP SIGNATURE-----