-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Juniper-producten
Advisory ID   : NCSC-2021-0619
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2017-1087, CVE-2018-6925, CVE-2019-8936,
         CVE-2021-0277, CVE-2021-0278, CVE-2021-0280,
         CVE-2021-0281, CVE-2021-0282, CVE-2021-0290
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20210715
Toepassing   : Juniper EX Series Ethernet Switches
         Juniper MX Series Routing Platforms
         Juniper PTX Series Routing Platforms
         Juniper QFX Series Ethernet Switches
         Juniper SRX Series Firewalls
Versie(s)    :
Platform(s)   : Juniper Junos OS
         Juniper Junos OS Evolved

Beschrijving
  Juniper heeft kwetsbaarheden verholpen in Junos OS, Junos OS Evolved
  en PTX-, QTX-, MX, EX9200- en SRX4600-apparatuur. De kwetsbaarheden
  stellen een kwaadwillende mogelijk in staat aanvallen uit te voeren
  die leiden tot de volgende categorieŽn schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  * (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  * Verhoogde gebruikersrechten

Mogelijke oplossingen
  Juniper heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Voor een aantal kwetsbaarheden zijn daarnaast mitigerende
  maatregelen beschikbaar gesteld. Voor meer informatie, zie:

  * Junos OS:
  CVE-2017-1087:
  https://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=JSA11177
  CVE-2018-6925:
  https://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=JSA11178
  CVE-2019-8936:
  https://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=JSA11179
  CVE-2021-0277:
  https://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=JSA11181
  CVE-2021-0278:
  https://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=JSA11182
  CVE-2021-0281:
  https://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=JSA11185
  CVE-2021-0282:
  https://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=JSA11186

  * MX-, EX9200- en SRX4600-apparatuur:
  CVE-2021-0290:
  https://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=JSA11192

  * PTX- en QTX-apparatuur:
  CVE-2021-0280:
  https://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=JSA11184

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYO/0+uEs56R4sCd0AQosawv+NfwAAluT0otM7oEEhZxnf+H+/zIbHlEG
Lv5NCPqXJge5VrJakfxetvc7rBAUMM8nl2g5JHyOa6qT65be6BPZS69MP1Hs+sYk
Bi0YNu9S9clORA9PFsw5UdMSAukk6XxfsmyTqq6cN+hjiCpYr8D34A0eGEk4OMI7
dBOQ5vna7v/HP4Oqs18BoBQ9TsdpAOvcFsPxuIwpURBzld61wCTjyNMUcBkwD75q
WC/t3U78Q8meue9uM+/J7iEyHAq49Rb7bQLHpxOPuKSn1bnmSuenz+xHQ66l5KzF
tU7tebj+iddlye7JE2pKX+Dmk/ECsNIaoVYZ4NT7yOUverYth8XRQaLNcdIfdaWk
K/zo2EUXBXUOAxvEvPp4NGcnJMZHmKlUf0C2c0nVKd+eQ8jYzkeQ6gnOJQC33ps3
/qT1t5KxP7uot/ZNhQW/Y9ZAwtnGmj8zRPpNR1Y8EMzqUaBPp+jwo7ePd7ItAD0t
pbLEJSe2dk39nBhTGfqtEQ0vK+KeWOhV
=ny5k
-----END PGP SIGNATURE-----