-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid aangetroffen in Microsoft Printer
         Spooler service
Advisory ID   : NCSC-2021-0621
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-34481
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Uitgiftedatum  : 20210716
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Microsoft Windows
         Microsoft Windows 10
         Microsoft Windows 8
         Microsoft Windows Server 2012
         Microsoft Windows Server 2016
         Microsoft Windows Server 2019

Beschrijving
  Microsoft heeft een kwetsbaarheid aangetroffen in de Printer Spooler
  service. Een lokale kwaadwillende die de mogelijkheid heeft om onder
  gebruikersrechten code uit te voeren, kan de kwetsbaarheid mogelijk
  misbruiken voor het uitvoeren van willekeurige code onder
  SYSTEM-rechten.

  Het is vooralsnog onbekend in welke versies van Windows de
  kwetsbaarheid aanwezig is. Microsoft geeft aan hun
  beveiligingsadvies bij te werken naar mate hier meer over bekend
  wordt. Daarnaast laat Microsoft weten dat de kwetsbaarheid verschilt
  van de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2021-1675 en CVE-2021-34527
  waarvoor wij eerder beveiligingsadviezen hebben gepubliceerd
  (NCSC-2021-0491, NCSC-2021-0571).

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft nog geen updates beschikbaar gesteld om de
  kwetsbaarheid te verhelpen. Wel zijn mitigerende maatregelen gedeeld
  in de vorm van het uitschakelen van Printer Spooler service. Het
  gevolg van deze maatregel is dat gebruikers niet meer kunnen
  printen. Voor meer informatie, zie:

  https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-34481

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYPE4BOEs56R4sCd0AQonwgwApC8LEZQbajT1kGM9nLrosSTiD7+L7ClV
JyHcYQ6D5XzIh1I+Anzq0Sr3fPV9GEUebC0KiIc5RW98a+0Qebb+jPk9FXdpAwiq
EAW3dAGd9BrvbM3SgE/NjXRwHSHDvyRAfqVLlS9BRHDAXADkJfAzk2w8AUo38M06
Xqt/9GeF5W6iDWW7Teegim9Smk0LG4/pt7vZEhn3ytcakfI35XYFMPAApm7+4tJQ
O+PWvprxUUlhn51EzUgaaFtHDLgpe/54exG9OykUqAvktoapCkzSxoaeAaWz8lFH
ski1ZJaQ3jYVBS9+SANwga0Yb5anHPIWW9V7YqLUw3E7LXY37PENpNOKe6/avKJV
V0JFsQh3pzSJ/mCC8wMvYxiPcjyQUX8JLTLhWXPer3Sh8ZOaa5OR+SyyLYw6Oir2
TTvKkKbNrvs8pW7I5GxX874ShoPz1qPWwvdXUk2KNuWh/bEeWjKy6WzLrprCgBKv
YanN8dod3sreaFP6Pjde+y59FxhAXnil
=NLbx
-----END PGP SIGNATURE-----