-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Juniper Junos OS
Advisory ID   : NCSC-2021-0627
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-0283, CVE-2021-0284
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20210720
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Juniper Junos OS

Beschrijving
  Er zijn twee kwetsbaarheden verholpen in Juniper JunOS. Een
  kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om een
  Denial-of-Service te veroorzaken. Hiertoe dient een aanvaller valide
  netwerkverkeer in een specifieke volgorde naar het device te sturen.
  Het verkeer dient bestemd te zijn voor het Juniper device zelf,
  verkeer dat middels switching of routing door het device loopt kan
  de kwetsbaarheid niet misbruiken.

Mogelijke oplossingen
  Juniper heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in diverse versies van Junos OS. Voor meer informatie, zie:

  https://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=JSA11200

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYPaVHuEs56R4sCd0AQqNGgwAow4BN2iXb9a2OCdz3TzSnAj2FKBfOHyo
+n7bNSL4Cn7blYcKSsqEJLz5xl3jF9Rx9bRQ1+u59/6lwONiXPMVeuM0DoLTbC4E
pIys0xJHUEwJVm5TBGYnNVLAc31m5Sk6+IzCO2dUK8q9OK+tuvcNkCLOsFuRHuGV
4QBHaYZfkapCarOD62SUA4JX6NWA/YZoo7VUMYsnPjcKX43BKHoQTw6KCD9tlvpr
rve5e+yKuHtVNiGccr7Wnn0k23LNKHYAPieAMIcZl2WnEY8TVc6/s5fKLCOgIj2L
jsVIO2UpjfhOADBioif4gJtcpeJ1J8cd0IAlbNnaIZMhbKpxJrGuB/IfeCyK1mEl
y3TmU0esinWz1SgSBZqUaTPsa7oataXZiHQZxK/8ocmeqFERdar7HSSkW98aT+Jf
VDVNBj8sOy8Ru60Dp5wXJo4RuDN60Cp36xdgqqmZfDUUiZYb7UUKBxv75XytvL5q
twNSLh5fAYjkAXp1hcgNKNrnmc1kZ+Ii
=+wmK
-----END PGP SIGNATURE-----