-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in de Lexmark Universal
         Printer Driver
Advisory ID   : NCSC-2021-0628
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-35449, CVE-2021-35469
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20210720
Toepassing   : Lexmark Printer
Versie(s)    :
Platform(s)   : Microsoft Windows

Beschrijving
  Lexmark heeft kwetsbaarheden verholpen in de Universal Printer
  Driver. Een lokale kwaadwillende met rechten om nieuwe printers te
  installeren/activeren, kan de kwetsbaarheden misbruiken om
  willekeurige code uit te voeren met rechten van SYSTEM.

Mogelijke oplossingen
  Lexmark heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in Universal Printer Driver G2, G3 en G4. Voor meer informatie, zie:

  http://support.lexmark.com
   /index?id=TE952&page=content&locale=en&userlocale=EN_US
  http://support.lexmark.com
   /index?page=content&id=TE953&locale=EN&userlocale=EN_US

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYPaVOuEs56R4sCd0AQoYOgv/S+NHwsSSEGdqJXfFelCdIlF2ARIo2F1+
naZML8vmVsac8MVOouc3k+rErGPTwKDtRxx+iBJCpxXipcnoxX+lw8UDVX7X+ZmG
EVvcTKYM5El2Xm5hDQoWutow3jzhEIv0pY2V/5QU+UZ+LQYKmapSf+4TfuyI0+1D
0BURmJy10I3FC4hVe1RXLHH8nqQhnivlXZnrQ11bxinHwMs5WDPBhN5FHkzpGg9Q
HICQBR/gzePxfdo/3yPNVa0uydY3XsylzsatkYqPuWR6f1mkZjGqLU98X2shS1fM
Io5j5y0Li3NsFb85lNp8E5wKrV7hxMm0L00Q/GSN4oz3Z2jw1vBQWXPLQBt12XCx
VAotSlEAsgvpFClvxPVeg3Mwdw8KGXxUEcDJNbLhT35iWIFqX7/pAhlExqx/PKfq
R0dx5a25yqk4tU3hJcJCvVCIkmRWeuDnCJcGWUtG2peMJakblk0dAfIYjfiS/+4i
hhRMiKX5L3Xd+rki6KYqjh+ptJJ1mS5K
=B0V9
-----END PGP SIGNATURE-----