Kwetsbaarheden verholpen in Typo3

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 20-07-2021 NCSC-2021-0630  
 
medium
high
Signed-PGP →  
20-07-2021
medium
high
NCSC-2021-0630 [1.00] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Cross-Site Scripting (XSS)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
Omschrijving

Omschrijving

De ontwikkelaars van Typo3 hebben kwetsbaarheden verholpen in Typo3 Core. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat om Cross-site-Scripting (XSS) aanvallen uit te voeren. Dergelijke aanvallen kunnen leiden tot het uitvoeren van willekeurige scriptcode in de context van de browser van het slachtoffer. Om een dergelijke aanval uit te kunnen voeren, dient de kwaadwillende te beschikken over een backend-account. De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-32767 kan leiden tot het verkrijgen van gevoelige gegevens. Wanneer Typo is geconfigureerd om logfiles op 'debug' mode aan te maken, worden gebruikersnamen en wachtwoorden in klare taal opgeslagen in de log. Deze 'debug' mode is geen standaard configuratie en moet expliciet worden geactiveerd.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Typo3 association TYPO3

Oplossingen

Oplossingen

Typo3 heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in Typo3 Core. Voor meer informatie, zie [Link] [Link] [Link] [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2021-32667, CVE-2021-32668, CVE-2021-32669, CVE-2021-32767

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 20
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Eenvoudige handelingen 3
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.00 20-07-2021 NCSC-2021-0630  
 
medium
high
Signed-PGP →  
20-07-2021
medium
high
NCSC-2021-0630 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.