Kwetsbaarheid ontdekt in Microsoft Windows

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.02 13-08-2021 NCSC-2021-0632  
 
medium
high
Signed-PGP →  
13-08-2021
medium
high
NCSC-2021-0632 [1.02] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
  • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Microsoft heeft een kwetsbaarheid verholpen in Windows 10. Een lokale, geauthenticeerde kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken om de lokale SAM-database te lezen en zodoende verhoogde rechten te bemachtigen. Vervolgens kan de kwaadwillende onder SYSTEM-rechten willekeurige code uitvoeren.

Het NCSC heeft onbevestigde signalen ontvangen over actief misbruik van deze kwetsbaarheid.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Microsoft Windows

Oplossingen

Oplossingen

Microsoft heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in Windows 10. Voor het volledig verhelpen van de kwetsbaarheid is het tevens van belang zogenaamde 'shadow copies' te verwijderen. Voor meer informatie, zie onderstaande pagina (in het bijzonder de sectie 'FAQ') [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2021-36934

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 27
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Beperkt waargenomen 2
Zijn er technische details beschikbaar? Ja, volledig 3
Welke toegang is er nodig? Fysiek 1
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Eenvoudig 3
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.02 13-08-2021 NCSC-2021-0632  
 
medium
high
Signed-PGP →  
13-08-2021
medium
high
NCSC-2021-0632 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

Dit beveiligingsadvies is bijgewerkt op basis van de laatste beschikbare informatie:

  • Windows Server is uit de lijst met getroffen platformen verwijderd.
  • Onder "Mogelijke oplossingen" is vermeld dat Microsoft beveiligingsupdates heeft uitgebracht.
  • In de lopende tekst is verduidelijkt dat onbevestigde signalen zijn ontvangen over actief misbruik van deze kwetsbaarheid.
  Versie 1.01 23-07-2021 NCSC-2021-0632  
 
medium
high
Signed-PGP →  
23-07-2021
medium
high
NCSC-2021-0632 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Microsoft heeft aangegeven dat ook Windows Server 2019 kwetsbaar blijkt. Deze update van de advisory voegt het product toe aan de lijst met kwetsbare platforms.

  Versie 1.00 21-07-2021 NCSC-2021-0632  
 
medium
high
Signed-PGP →  
21-07-2021
medium
high
NCSC-2021-0632 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.