-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.03 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Linux kernel
Advisory ID   : NCSC-2021-0633
Versie     : 1.03
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-33909
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20210727
Toepassing   : Red Hat OpenShift
Versie(s)    :
Platform(s)   : Debian
         Fedora
         OpenSUSE
         Oracle Linux
         Red Hat Enterprise Linux
         SUSE Linux Enterprise
         Ubuntu

Update
  Red Hat heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen
  in het OpenShift Container Platform. Zie "Mogelijke oplossingen"
  voor meer informatie.

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in de Linux kernel. De
  onderzoekers van Qualys hebben deze kwetsbaarheid "Sequoia" genoemd.

  Een lokale kwaadwillende kan zich door het misbruiken van deze
  kwetsbaarheid een lokale denial-of-service veroorzaken of zij kunnen
  zich root-rechten verschaffen op het kwetsbare systeem.

  Voor het onderzoeksverslag van Qualys, zie onderstaande pagina. Zij
  bieden hier ook enkele mitigerende maatregelen:\

  https://www.qualys.com/2021/07/20/cve-2021-33909
   /sequoia-local-privilege-escalation-linux.txt

Mogelijke oplossingen
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van linux beschikbaar gesteld voor Debian 10.0
  (Buster) om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:

  https://www.debian.org/security/2021/dsa-4941

  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 34. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /Z4UHHIGISO3FVRF4CQNJS4IKA25ATSFU/

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.2 en 15.3. U kunt
  deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig
  downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org).
  Voor meer informatie, zie:

  15.2:
  https://lists.opensuse.org/archives/list
   /security-announce@lists.opensuse.org/thread
   /WT3TYNEJZ7FKJMTYO3DX3Z7B2YCYPEJZ/

  15.3:
  https://lists.opensuse.org/archives/list
   /security-announce@lists.opensuse.org/thread
   /VDV3DHS5VRBTZIQXVKQML4UNTSCPJZZA/

  -= Oracle =-
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 7 en 8. U
  kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'.
  Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  7:
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2021-2725.html

  8:
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2021-2714.html

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 7 en 8 alsmede het OpenShift Container Platform. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  Red Hat 7:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2021:2725

  Red Hat 8:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2021:2714

  OpenShift Container Platform:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2021:2763

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE 12. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:

  https://lists.suse.com/pipermail/sle-updates/2021-July/019642.html

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS,
  20.04 LTS, 20.10 en 21.04 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt
  de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina's:

  https://ubuntu.com/security/notices/USN-5014-1
  https://ubuntu.com/security/notices/USN-5016-1
  https://ubuntu.com/security/notices/USN-5017-1
  https://ubuntu.com/security/notices/USN-5018-1

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYP+0j+Es56R4sCd0AQpHywv7BzpYNJ7tux0w2bwzCykZ9FvK4pnmQ+vT
vFXdDlaUBiaxwoq7LbEvOBxIPhSOKhE3qLri5kNiykj5PlvK0KiRoLcbfVhWaQAW
Fd8Fh0dOrE5mDN2itfvYBUlEJxdWB89HcEvuOGKoKRr+cDVkjWxvqFwCDKbgT0QB
rODBxlqDEY6u19WLvl/ErSjY1EOgUAk8m9ls51kP3n3V/7qC+HPm5IbMgpDyjFWQ
TC9RPfq7I5gOPjXA9q1KVvMiRaVhkE0bZIwXHuwxKqxpsTWcAzlK6qXZAnSCVxWc
wsLxw+e6wOZq5mdxmyYpUTlQDXjueIdxkkIFHKoZe9w1RxTDQF8lSBV1JGof7qPs
tleeIHDbJGlj6afdF38nAziWl51AcXKTCigWaILJYijyOl5n/+DcUIdWNUQDrmj9
VYKN/24WOO2WgfTXlpUfVDgrNG/1CEGutKof6IKxguvEQ+7P57W/pD4fNcSF8/w9
+ea0732d53qr8fsYMNG+ZHEJVyry6FLV
=JeyC
-----END PGP SIGNATURE-----